Makale

merhaba

merhaba

Kıymetli Okurlarımız,
Günümüz insanı nasihat ve öğütten fazla hoşlanmamaktadır. Belki bu konuda usûl ve yöntem eksikliğinin payı olabilir. Belki de, önüne gelenin öğüt vermeye kalkışması, bilsin veya bilmesin her hususta ahkam kesmesi ön plana çıkabilmektedir. Halbuki çok sözden ziyade örnek olma gibi bir erdeme sahip bulunmak daha tesirlidir.
Bizler biliyoruz ki, "Din nasihattir", buyuran Yüce Peygamberimiz her halde ehil olanların nasihat etmesini işaret etmişlerdir. Kötü huy ve ahlaka sahip olan birisinin, başkasına o huy ve ahlaktan uzak durmasını nasıl tavsiye edebilir? Karşısındaki insan, "bana tavsiye ediyorsun ama, kendin de aynı şeyi yapıyorsun" demez mi?
Bir diğer yanlışlık da, “Hocanın dediğini yap da, gittiği yoldan gitme” çelişkisidir. Bu söz, bir yandan tahkir, diğer yandan da iki yüzlülüğü ifade etmektedir. Halbuki her iki durumda da, yüce dinimiz bunu tasvip etmez, onaylamaz. Kişi, öncelikle konusunun uzmanı olacak, sonra konuşacak, gerektiğinde tavsiyelerde bulunacak, daha sonra da söylediklerini bizzat nefsinde uygulayacaktır. O zaman nasihat tesirli, kötülüklerden uzaklaştırmak daha kolay olabilecektir.
Sevgili Okuyucular,
Her zaman olduğu gibi "Merhaba"ya böyle bir giriş yaptıktan sonra Temmuz ayının önemli olaylarına geçebiliriz.
Bizce bu ayın en önemli olayı, Mevlid Kandili nin 5/6 Temmuz, Pazar’ı Pazartesi’ne bağlayan gecede kutlanılacak olmasıdır. Bilindiği gibi Mevlid, doğum, doğum zamanı, doğum yeri anlamına gelir. Genel anlamda ise, Hz. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin özel adıdır.
Hz. Muhammed (s.a.s.) kameri aylardan Rebiü’l- evvel ayının 12. Pazartesi gecesi Mekke’de dünyaya gelmiştir. Miladi takvimle bu tarihin 571 yılı, Nisan ayının 20’sine denk düştüğü hesaplanmaktadır. Bu kandilde özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak bu kandili kutlamak isteyenler, O’nun hayatını daha iyi anlamak için bir gayretin içinde bulunmalı, bu geceyi Kur’an okuyarak ve kaza namazları kılarak kutla- malılardır.
12 Temmuz 1932 tarihi, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşudur. Atatürk, bu kurumu kurmak suretiyle dilimizi korumayı ve geliştirmeyi hedef almıştır. Zira milletler için dil, önemli bir kurumdur.
14 Temmuz 678’de Hz. Peygamberin hanımı ve müminlerin annesi Hz. Aişe validemiz vefat etmişlerdir. Hz. Aişe, Yüce Peygamberimizden pek çok Hadis-i Şerif rivayet etmiş ve âlim sahabiler arasında sayılmıştır.
16 Temmuz 622, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Sevgili Peygamberimiz bu tarihte, Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. Hicret, hemen bir iki satır veya sayfa yazı ile anlatılabilecek konu değildir. Onu anlatmaya çalışanlar ciltler dolusu eser yazmışlardır.
Değerli Okurlar,
Temmuz ayının önemli olaylarına devam ediyoruz. Elbette bu ayın olayları sayılırken, "Birinci Kıbrıs Barış Harekâtı" unutulamaz. 20 Temmuz 1974 tarihi bu bakımdan önemlidir. Bu harekâtla Türkiye, yok edilmek istenilen Kıbrıs Türkünü kurtarmıştır.
21 Temmuz 1969, “Ay’a ilk insan ayağının bastığı" tarihtir ve unutulmamalıdır. İnsan zekasının neleri yapabileceği ve insanın yüce bir yaratık olduğu bir kez daha hatırlanarak, daha ileriye daha güzele ulaşılması biz insanların amaç ve hedefi kılınmalıdır.
Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun miheng taşlarından olan Erzurum Kongresi, Atatürk’ün azimli önderliğinde 23 Temmuz 1919’da yapılmıştır. 23 Temmuz 1939’da ise, Hatay Anavatana iltihak etmiştir. 24 Temmuz 1924’te Lozan Antlaşması imzalanmıştır.
Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimle kutluyor, bütün insanlığa huzur ve saadetler getirmesini dileyerek, sizlere saygılar sunuyorum.
Abdullah Ceyhan