Makale

EROTİK HATLAR

Müstehcenlikte yeni bir boyut: EROTİK HATLAR
Ramazan Özalpdemir

EROTİZM, dilimize geçen batı kökenli, bize her yönüyle yabancı bir kavramdır. Genellikle de, şehvet düşkünlüğü, cinsel konularda sapmalar şeklinde tarif edilmektedir.
Erotik hayat tarzı bizim toplumumuza ve ülkemiz insanına artık yabancı bir yaşayış tarzı olmaktan çıkmıştır. Hatta bazı noktalarda, bazı kesimlerde bu yaşayış şeklinin ilk çıktığı Batı Ülkelerini dahi geride bıraktığımız olmuştur. Bugün, yeterli ve sağlıklı temel dinî bilgileri elde edemeyen insanımız, özellikle gençliğimiz önüne konan batı menşeli her akım ve hayat tarzını tetkik etmeden, hatta inceleme ihtiyacı duymadan kendini kaptırmaktadır. Ve o hale gelinmiştir ki, cinsellik ve şehevî konular insanımızı hayatının her anında meşgul edebildiği gi-bi, onu düşünmekten, hakikati olduğu gibi araştırıp görmekten alıkoymaktadır. Oysa, tefekkür, tezekkür gibi konular insanımızın hayatında önemli yer işgal etmesi gerekirdi.
Bu noktaya gelinmesinde, görüntülü-sesli yayınların büyük olumsuzlukları yanında, bu meselenin en temel sebebi, toplum hayatına yön veren, onu kalben ve manen zinde kılan, toplum içinde faaliyetleriyle devamlı zaptu rapt altında tutacak olan ve her türlü kötülük yollarını tıkayan değerler manzumesinin ihmal edilmesinin rolü büyüktür. Bu prensipler topluluğunun yeniden hayata geçirilmesine acilen ve şiddetle ihtiyaç vardır. Hatta bu bir zorunluluktur. Erotizm aşırılığının önünün alınmasında en önemli faktör, yukarda belirttiğimiz normlardır. Onlar hayata geçirilirse mesele kökünden halledilecektir. Bunun yanında insanımızı erotizmin batağına sürükleyen yolların da, vatandaşını koruma-kollama durumundaki devlet tarafından tıkanmasıdır. Mesela yeni yeni kullanımına başlanan ve 900 ... gibi numaralarla başlayan telefon hatlarının alet edildiği "erotik hatlar" toplumun büyük kesiminde ciddî rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
Bu rahatsızlığın kaynağı, bazı bilgilere ulaşmada kişilere kolaylık sağlayabilecek bu metod ve vasıtanın, cinselliği tahrik ederek kolay para kazanma yolu haline getirilmesidir.
Bu vurgunculuğa âlet olan PTT kurumunun yetkilileri, mevcut kanunlar ışığında bu hatları denetim altında tutmalı ve kötülüğe vasıta edilmesini önlemelidirler.
Üstelik muzır diye nitelediğimiz yayın faaliyeti sadece bunlarla da sınırlı değildir. Özel-resmî TV yayınları, uydu yayınları, basın-yayın yoluyla yapılan bir yığın sapıklıklar için de aynı şeyler geçerlidir. Bunların hepsinde büyük bir restorasyona gidilmelidir..
Toplumumuzun medar-ı iftiharı olan aile bütünlüğünün ve temelinin dinamitlenmesi anlamındaki cinsel sapmalara itici yolları tıkamayan yetkili merciler, zaman geçirmeden tedbir almazlarsa, bu ihmallerinin faturasını, toplumun tüm bireyleri olarak, hatta Müslüman Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan kesimler olarak ağır ödeyebiliriz.
Sorumluluk taşıyanları ve toplumun istikbalini düşünenleri tedbir almaya davet ediyoruz.