Makale

Bir Başkadır Sabah Namazı Buluşmaları

Bir Başkadır Sabah Namazı Buluşmaları

Selahaddin ÇELEBİ
Cami Hizmetleri Daire Başkanı

Şehirlerde yaşayanlar modern hayatın koşuşturmasına haftada bir ara verip dostlarıyla camide bir fecir vakti buluşmanın heyecanını yaşıyorlarken köylerde yaşayanlar da köye yeni bir âdetin gelmesiyle coşku ve heyecanı birlikte yaşıyorlar.

Sabah vakti günün en feyizli, en bereketli, en hoş anıdır. Her sabah gün yeniden doğar ve her sabah hayat yeniden başlar.
Dirilişin adıdır sabah: Yeni bir niyet, yeni bir azim ve yeni bir adım, sükûnetin ardından başlayan harekettir sabah.
Bugünlerde sabahlar yeniden dirilmekte ve manevi bir şenliğe dönüşmektedir. Camilerimizde ‘’sabah namazı buluşmaları’’ adıyla uygulamaya koyduğumuz bu manevi şenlik katılanları cezbediyor.
Cemaat zikrullah ile cem olmanın şuurunu tüm benliğinde hissederken, aynı mahalleyi paylaştığı arkadaşlarının, dostlarının ve komşularının yeni güzelliklerinin farkına varıyor. Şehirlerde yaşayanlar modern hayatın koşuşturmasına haftada bir ara verip dostlarıyla camide bir fecir vakti buluşmanın heyecanını yaşıyorlarken köylerde yaşayanlar da köye yeni bir âdetin gelmesiyle coşku ve heyecanı birlikte yaşıyorlar.
Asr-ı saadette her gün gerçekleşen bu uygulamayı haftada bir de olsa yaşayan insanımız mutluluğunu ifade etmekten de geri durmuyor.
2011 yılında il ve ilçe merkezlerinde büyük camilerde başlatılan “sabah namazı buluşmaları” 5 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Camilerin Açık Tutulması Genelgesi ile yerel şartlar ve cemaatin durumu dikkate alınarak bütün camilere teşmil edilmiştir.
Kadim geleneklerin yurdu Anadolu’da camilerimiz, güzel uygulamaları tarihten günümüze taşımıştır. Her sabah Fatih Camii’nde okunan Fetih suresi, her sabah namazdan sonra imam önderliğinde cemaatin Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri başında ayakta dua etmesi, Urfa’da Dergâh Camii’nde devam eden tesbihat ülkemizden sadece birkaç güzel uygulama örneğidir.
Camilerimiz sabah namazı buluşmaları ile her hafta farklı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktadır. Sözgelimi; İstanbul Eyüp Sultan, Ankara’da Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Çukurambar Firdevs, Kars Evliya, Edirne Selimiye, Hakkâri Hacı Said, Antalya Murat Paşa Camiinde, Sinop Cezayirli Ali Paşa Camii’nde, Mardin Ulu Camii’nde, Tekirdağ Osmanlı Büyük, Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii’nde, Samsun Gazi Osman Paşa, Adana Sabancı, Karabük Pazaryeri, Mersin Ulu Camii’nde, Zonguldak İmam-Hatip Camii’nde ve diğer şehirlerimizin, ilçe, köy ve mahallelerimizin nice camilerinde...
Halkımızın teveccüh gösterdiği “Sabah Namazı Buluşmalarının” yapıldığı cami sayımız her geçen gün artmaktadır. Görevlilerimiz böyle güzel bir uygulamayı yaptıkları için takdir edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı’na da tebrikler gelmeye devam etmektedir.
Bütün haftayı bir sabah namazı buluşması heyecanı ile beklemiş cemaat hep birlikte zikre katılmakta, sanki şehir yeniden doğmakta ve yeniden nefes almaya başlamaktadır. Kentin bütün canları-canlıları eşlik ediyor yapılan zikre. Hatta sadece canlılar değil bütün cemadat da eşlik ediyor sanki tesbihata. Yunus’un diliyle:
Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikredeler
Aman Allah ya Allah
Dertlere derman Allah
Gönle şifa veren
La ilahe illallah
Diyanet İşleri Başkanlığının hemen yanında yer alan Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cumartesi sabahları gerçekleştirilen buluşmalardan birinde, bir mümin duygularını şöyle ifade ediyor: “Bu zikir var ya, beni kendime getiriyor. Âdeta cumartesileri yeniden diriliyor ve hayata başlıyorum. Cumartesi sabahlarını hasretle bekliyorum” dediği anda:
Sevgili Peygamberimizin
“Allah’ı zikredenle, zikretmeyenin misali; diri ile ölüye benzer.” (Buhari, Fethu’l-Kadir Şerhi, 11/208.)
ifadesi gönlüme düşüyor.
Sabah namazı buluşması programının uygulanışı
Öncelikle sabah namazı buluşmasının yapılacağı gün, cemaate Cuma vaazlarının sonunda, cami görevlilerimiz tarafından ilan edilir. O gün geldiğinde sabah namazından önce mutat olduğu üzere Kur’an-ı Kerim okunur. Sabah namazı kılınır tesbihat ve duadan sonra zikir faslına geçilir. Hep birlikte Hz. Peygamberin fem-i muhsinlerinden dökülen zikir ve dualar, imamın öncülüğünde bütün cemaatin katılımıyla söylenir:
‘’Fa’lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah...”
“Nerede tevhid çekilir,
Melekler saf saf gelir.” (Yunus Emre)
“Biliniz ki; kalpler, ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28.)
15-20 dakika kadar süren zikir faslından sonra sohbet ve dua ile bitirilir. Kerahet vakti çıkmış ise işrak namazı kılınır. Bazı camilerimizde bunlara ilaveten program sonrası yapılan kahvaltı ikramı da katılanlar arasında derin sohbetlere ve dostluklara vesile olmaktadır.
Sabah namazı buluşmaları yapılan örnek camilerimiz
Ülke genelinde köy, kasaba ve şehirlerimizde devam eden buluşmalar halkımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Köy, mahalle halkı, haftada bir bu vesileyle bir araya gelmek isterken, camilerimiz meslek gruplarının, öğrencilerin, işçi ve işverenlerin sabah namazı buluşmalarına da ev sahipliği yapmaktadır.
Senenin sadece belirli günlerinde, teravih namazlarında, kandil gecelerinde, düğün, sünnet ve taziye gibi vesilelerle camiye gelebilen hanım cemaatimiz, sabah namazı buluşmaları vesilesiyle camilere daha sık ve düzenli olarak gelmeye başladı.
İstanbul Eyüp Sultan Camii: Sevgili Peygamberimize mihmandarlık yapmış Halit b. Zeyd ‘in metfun bulunduğu Eyüp Sultan Camii, ülkemizin en çok ziyaret edilen camiidir. Bu camiye has bir özellik olmak üzere; her sabah namaz kılındıktan sonra imamın önderliğinde cemaat Eyüp Sultan’ın kabri başına gelip, ümmet-i Muhammedin sağlık ve selameti için, insanlığın barış ve huzuru için dua etmektedir.
Ankara Hacı Bayram Camii: Ankara’da sabah buluşmalarının en önemli adresi şüphesiz Hacı Bayram Camii’dir. Cuma sabahları yaklaşık 5-6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen program Ankara’da ilgiyle takip edilmektedir. Fecir vaktinin bütün huzur ve ihtişamı sükûnete dönüşerek tecelli ediyor.
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii: 2013 yılında bir imam, bir müezzin, üç beş cemaat ve bu satırların yazarından oluşan cumartesi sabah buluşması bugün hamdolsun imamlarımızın güzel gönül ve dillerinden dökülen tesbihatla üç beş saf cemaate ulaştı. 4 Nisan Cumartesi sabahı öğretmen ve öğrencilerden oluşan iki bin kişilik cemaatle Akseki Camiinde sabah bir başkaydı.
Gaziantep Emine Konukoğlu Camii: Her hafta pazar sabahları devam eden programa beş yüz civarında cemaat katılmaktadır. Kadın ve çocukların da ilgi gösterdiği programdan sonra ikram yapılmaktadır.
Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii: Her cuma sabahı devam eden programa bin civarında cemaat katılmaktadır. Üniversite öğrencileri, esnaf, erkek ve kadın cemaatin ilgi gösterdiği programın akabinde düzenli olarak ikram yapılmaktadır.
Karabük Pazar Camii: Her hafta Pazar sabahları beş yüzün üzerinde, çoğu da üniversite öğrencisi olan gençlerin katılımıyla gerçekleşen programda müftülük çalışanlarının yanı sıra, ilahiyat fakültesi hocaları da görev almaktadır.
Samsun Büyük Camii: Her hafta cuma sabahları takriben bin kişilik bir cemaatle buluşma gerçekleştirilmektedir. Kadın ve gençlerin ilgi gösterdiği programın akabinde kahvaltı ikram edilmektedir.
Yozgat Çapanoğlu Camii: Her hafta cumartesi sabahları devam eden programı üç yüz civarında cemaat ilgiyle takip etmekte, bu programa kadınlar da düzenli olarak katılmaktadır.
Mersin Hz. Mikdat Camii: Her pazar sabahı gerçekleşen programa üç yüz civarında cemaat katılmaktadır.
Kars Evliya Camii: Her hafta pazar günü gerçekleştirilen programa, kar kış demeden düzenli olarak iki yüz civarında cemaat katılmaktadır.
Diyarbakır Hz. Süleyman Camii: Her hafta perşembe sabahları devam eden programa yaklaşık üç yüz kişi katılmaktadır. Düzenli olarak programın akabinde ikram verilmektedir.
Adana Sabancı Camii: Her hafta pazar sabahı gerçekleştirilen buluşmada iki yüz civarında cemaat hazır bulunmaktadır. Erkek cemaatin yanı sıra az sayıda kadın ve çocuk da programa katılmaktadır.
Edirne Yavuz Selim Camii: Her hafta pazar sabahları devam eden programa yaklaşık üç yüz kişi katılmaktadır. Kadın ve gençler de programa ilgi göstermektedir.
Burada yalnız birkaç örnek verebildiğimiz uygulama, ülke genelinde bugün itibarıyla beş bin civarında camimizde gerçekleştirilmekte ve her geçen gün uygulamaya katılan cami sayısı artmaktadır.
Modern zamanlarda bile camilerimizdeki bu buluşmalar, seher vakitlerinin maneviyatına ulaşabileceğimize güzel bir örnektir.
Yunus’un ifadesiyle:
Dilimde Kur’an
Virdim her zaman
Tespihim her an
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Seher, melekût âleminin şahit olduğu bir vakittir. Rızıkların dağıtıldığı, insanın en dinç ve üretken olduğu zaman dilimidir. Zira Sevgili Peygamberimiz “akşamdan önce uykuyu, yatsıdan sonra sohbeti hoş görmemiştir.” (Buhari, Mevakıt 23; Müslim, Mesacit, 236.) Herhâlde sabaha dinç uyanabilmek ve güne bereketle başlayabilmek, Rahmanın mağfiretini kaçırmamak içindir bu tavsiye.
Haftada bir olsa da iştirak ettiği “sabah namazı buluşmaları”yla kalbi Allah’ı zikretmekle sükûnete erip huzurla dolan bir mümin artık, huzurlu bir eş, huzurlu bir baba, huzurlu bir amir, huzurlu bir memur, huzurlu bir esnaf, huzurlu bir işveren ve huzurlu bir işçi olacaktır.