Makale

Ramazan Ayı ile ilgili AÇIKLAMA

Ramazan Ayı
ile ilgili
AÇIKLAMA

1995 yılının Ramazan ayına yaklaşmış bulunuyoruz. 31 Ocak 1995 Salı günü akşamı inşaallah ilk teravih kılınacak, 1 Şubat Çarşamba günü de oruca başlanacaktır.
Rahmet ve oruç ayı Ramazan; kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel telkinlere ve uyarıcı öğütlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği mübarek bir aydır.
Dünyada ve çevremizde cereyan eden üzücü hadiseler, bu mübarek ayın anlamını daha da artırmaktadır.
Halkımızı din konusunda aydınlatmak sorumluluğunu taşıyan bütün görevlilerimizin; bu durumu da gözönün- de bulundurarak, vatandaşlarımız arasında sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının gelişmesi, toplumda birlik ve beraberliğin tesis edilmesi için görevlerini tam bir sorumluluk duygusu içinde yerine getireceklerine inancım tamdır.
Halkımızın bu mübarek günlerin feyz ve bereketinden yeteri kadar yararlanmalarını temin amacıyla; aşağıdaki hususların görevlilerimize bir defa daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.
1. Ramazan ayı ile ilgili hazırlığa şimdiden başlanacak; özellikle halılar, sarık ve cübbeler temizlenecek, elektrik ve ısınma tesisatı, ses cihazları elden geçirilerek noksanlıklar giderilecektir.
2. Müftülüklerimiz ve Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz, Ramazan ayının kutsiyetine yaraşır bir program hazırlayacaklar ve hazırlanan bu programı görevlilerimizin eksiksiz uygulamalarını temin ve takip edeceklerdir.
3. Sabah ve akşam ezanları Diyanet Takvimi’nde gösterilen imsak ve iftar vakitlerinde her camide aynı anda okunacaktır. *
4. Ezanlar okunurken camilerde ses cihazları lüzumundan fazla açılmayacak, mikrofon ve hoparlörler kulağa hoş gelecek şekilde ayarlanacaktır.
5. Camiler beş vakit ibadete açık bulundurulacak, cami görevlileri Ramazan ayının ve oruç ibadetinin varlığını hissettirecek derecede camiye, cemaate ve çevreye ilgi göstereceklerdir.
6. Camilerdeki va’z ve irşad programı ile mukabele programı cemaatin dikkatini çekecek ve takibini temin edecek şekilde hergün ilan tahtasına yazılacaktır.
7. Din görevlilerimiz; halkımızın güvenini sarsacak davranışlardan sakınacak; halkımızın zihinlerini karıştıran, birlik ve beraberliğini bozan kişilerin fa
aliyetlerine katılmayacak, sözlerine itibar etmeyecek ve halkımızı Başkanlığımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda uyarmaya çalışacaklardır.
8. Vaiz ve cami görevlilerimiz; va’z ve hutbelerinde bu konuda yayınlanmış olan talimatlara uyacaklar, çeşitli konularda kamuoyuna huzur verici, birlik ve beraberliğimizi pekiştirici üslûp kullanacaklar, görevlerini yürütürken yanlış anlamalara sebep olabilecek ifade ve yorumlardan kaçınacaklardır.
9. Va’z ve hutbelerde; siyaset ve şahsiyat yapılmayacak, bu konuda gerekli tedbirler alınacaktır.
10. Yetkisiz ve bilgisiz kişilerin va’z etmelerine, hutbe okumalarına ve namaz kıl-dırmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Ancak Fahri Vaizlik Belgesi sahibi görevlilerimiz ile emekli müftü ve vaizlerimizden müftülüğün izni ile azami derecede istifade cihetine gidilecektir.
11. İmamlar Teravih namazım kıldırırken ta’dil-i erkâna riayet edecekler (sür’atten kaçınacaklar) ve Teravih namazım namaz sureleriyle kıldırmaya özen göstereceklerdir.
12. imkanlar ölçüsünde bazı camilerde hatm-i şerifle Teravih namazı kıldırılması hususunda gayret sarfedilecek ve hatimle Teravih namazı kılınacak camiler müftülüklerce önceden cemaate duyurulacaktır.
13. Ramazan ayı boyunca bütün görevlilerimiz görevlerinin başında bulunacaklar, zaruri haller dışında hiçbir cami görevlisine bu ayda izin verilmeyecektir.
14. Ramazan ayı boyunca Müftü, Yurtdışı Müşavir ve Ataşeliklerimiz ile vaiz ve diğer görevlilerimiz bulundukları yerlerdeki hastahane, hapishane, çocuk islahevi ve çocuk yuvası gibi yerleri ziyaret edecekler; ihtiyaç sahibi öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve fakir kimselerle ilgileneceklerdir.
15. Camilerden mevzuata uygun olmayan tarzda ve yetkisiz kişilerce yardım toplanmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
16. Ülke çapında yayın yapan radyo ve TV’lerde bayram mesajları sadece Diyanet İşleri Başkanı veya Vekili tarafından verilecektir.
17. Zekât ve fıtra miktarları zamanında ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
Bu vesileyle bütün din görevlilerimizin, aziz milletimizin ve yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın mübarek Ramazan aylarını tebrik eder; bu ayın milletimiz, vatanımız ve bütün Islâm Alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.
MEHMET NURİ YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı