Makale

Mustafa BAYRAKTAR

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE MUSTAFA BAYRAKTAR ATANDI

1953 yılında Trabzon’un Çaykara İlçesi Şahin-kaya Köyü’nde dünyaya geldi. 3-4 yaşlarında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra, 13 ay da merhum Hafız Mustafa Kama hocada ha fızlığını tamamladı ve icazet aldı. İlkokulunu kö yünde bitirdi. Bu sırada Çaykara Müftüsü Yusuf Bilgin hoca efendiden Arapça ve talim dersleri al dı.
1964 yılında kaydolduğu Adana İmam-Hatip Okulu’ndan 1971 yılında mezun oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatındaki ilk görevine, Af-yon-Emirdağ Kur’an Kursu öğreticisi olarak başla dı. Burada bir yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Öğrenci olduğu 1975 yılında Erzu-rum-Horasan İlçesi Kur’an Kursu öğreticiliğine ta yin edildi. 1978 yılında bu üniversiteden mezun oldu ve Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda memur olarak göreve başladı.
Daha sonra sırasıyla 1979-1983 yılları arasın da Başkanlık Bütçe ve Mali İşler Şubesi Müdürlü ğünde Şef, 1984 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı ve mütevelli he yet üyeliği, 1986’da Protokol Basın ve Halkla İliş kiler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yurtdışı Din Eğitimi Şubesi Müdürlüğü görevlerin de bulundu.
1991 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinden ayrılarak Kültür Bakanlığı İzmir ve Adana İl Kültür Müdür Yardımcılıkları kadrosun da Yayımlar Dairesi Başkan Yardımcılığı, oradan da Tekirdağ Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü’ne tayin edildi.
1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına APK Uzmanı olarak geri döndü. Halen bu görevi yü rütmekte iken, 22.08.2001 tarihinde Diyanet İşle ri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlü ğü’ne atandı. Evli ve beş çocuk babası olan Bay raktar, Arapça ve İngilizce bilmektedir.