Makale

Editörden

Editörden..

Estetik, geçmişten bu yana farklı ilim dallarına konu olan ve insanoğlunun gündemindeki yerini daima koruyan bir olgudur. İnsanın güzele karşı meyli fıtrîdir. Çünkü mükemmel bir ahenk ve intizam içerisindeki dünyada, âlemlerin kendisinde mecz edildiği küçük âlem olan insan, başlı başına muhteşem bir sanat eseridir. Bu özellikleri onu diğer varlıklardan farklı bir noktaya taşımış, onu varlıkların en mükemmeli hâline getirmiştir.
Müslümanlarda estetik, varoluşun ortak hedefi olan Yaratana kulluk noktasında buluşarak sanat, mimarî, bilim, ahlâk kısaca insanın müdahil olduğu her alanda Yüce yaratıcının sıfatlarının tecellilerine birer ayna olmak ve onları keşfetme düzleminde bir keşif ve yansıma hareketi olarak devam etmiştir. Estetik, Yüce Allah’ın rızasında insanlığın ve mahlukatın hayrında aranmış ve bu gayret bir fazilet yarışına dönüşmüştür. Her alanda olduğu gibi estetik sahasında da İlâhî murad ve bu çerçevede şekillenen değerler yanında kültürel miras, estetik konusunda Müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden güzelliği insanın salt hoşlandığı şey olarak değil, insanın dış dünyası ve yaratanı ile olan ilişkilerindeki en anlamlı nokta olarak görmek gerekir.
Modern dünyanın estetik anlayışındaki yüzeyselleşme, yabancılaşma ve yozlaşma karşısında, yeniden kendi dinî ve kültürel değerlerinden beslenen estetik anlayışını her alanda insanlığa sunmak önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dergimizin Eylül sayısını ağırlıklı olarak bir dizi röportaj ışığında "Estetik" konusuna ayırdık.
Prof. Dr. Mehmet Görmez, estetiğin bireysel hayatımızda en fazla etkili olması gereken bir yönüne vurgu yaparak, Kur’an ışığında söz ve davranış estetiğine dikkat çekmektedir.
Prof. Dr. Kenan Gürsoy’la yapılan söyleşide; estetiğin tevhit, iman, salih amel ve ahlâk ilişkisi üzerinde durularak, hayatın her alanına yansıması gereken bir değer, kısaca kulluk olduğu vurgulanmaktadır.
Prof. Dr. Saim Yeprem’le yapılan söyleşide ise, Müslüman estetiğinin anlamı ve estetik yozlaşmanın nedenleri üzerinde durulmaktadır.
Uğur Derman ile çizgi estetiği hat sanatımız, hattatlığın özel şartları ve çalışma üslûbu, hat ve tezyinat bütünlüğü üzerine yapılan söyleşiyi de beğeniyle okuyacaksınız.
Bu sayımızın estetik hakkında yeni ufuklar açacağını umuyor, rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayının bizlere düşünce, söz, davranış ve gönül estetiği kazandırmasını, bireysel ve toplumsal hayatımızda manevî arınmaya vesile olmasını diliyoruz.
Yüksel Salman