Makale

Köprülü Kütüphanesi

Köprülü Kütüphanesi

İstanbul’da ilk halk kütüphanesi olarak inşa edilmiş, XVIinci yüzyıldan günümüze çok değerli eserler getirmiş olan bir kültür hâzinesidir. IV. ncü Mehmed’in ünlü sadrazamları Köprülü ailesinin koleksiyonlarını ihtiva etmektedir.
Çemberlitaş semtinde ll.nci Mahmud türbesinin tam karşısında güzel bir bahçe ortasında Türk-lslâm mimarisi tarzında kubbeli, revaklı, sütunlu ve üstü kurşunla kaplı olarak yaptırılmıştır. Kuruluş tarihi 1661 yılıdır.
Köprülü Mehmed Paşa’nın oğlu, zamanının büyük bir bilim adamı olarak da şöhret sahibi olan Fazıl Ahmed Paşa (1635-1676), ikametgâhı olan konağına yakın bir yerde inşa ettirmiş ve ailesine ait toplanmış değerli yazma eserleri, burada tanzim ettirdiği vakfiyeye uygun olarak halkın yararlanmasına açmış bulunmaktadır.
Vakfiyede diğer hayır işleri ile ilgili bilgiler de vardır. Fakat kütüphaneye ait bölüm, idari, malî, bütün hususları ihtiva edecek derecede önem arzetmektedir. Hatta günümüzden üçyüz yıl önce, dünyada ilk ödünç kitap verme öncülüğünü de bu kütüphane başlatmış bulunmaktadır.
Fazıl Ahmed Paşadan sonra da Köprülü ailesi değerli yazma eserlerle koleksiyonu zenginleştirmişler.
İstinsah yani kopya ediliş tarihleri 1000 yılı aşan değerli yazmalara, ünik, tek, müellif hattı ile yazılmış nadir eserlerle dolu olan bu koleksiyondan bugün pek çok ilim adamı yararlanmaktadır.
Yazma Eserler Merkezi, Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağlı olarak hizmet veren bu kütüphanede, 1992 yılı ist- Estiklerine göre 2775 adet yazma ve 1058 basma eser mevcuttur.
Bir yöneticisi, bir de müstahdemi vardır.
MUAMMER ÜLKER