Makale

Kur’an Güneşinin Doğduğu kutlu Gece KADİR GECESİ

Kur’an Güneşinin Doğduğu kutlu Gece

KADİR GECESİ

Şükrü ÖZBUĞDAY
Din İsleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesi hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir. Çünkü bu gecede kadri yüce bir kitap olan Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidâyet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi ona müstesna bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir.
Ramazanın yirmi yedinci gecesi İslâm dünyasında "Kadir Gecesi" olarak bilinir ve kutlanır. Bu yıl, bu kutsal gece, 3 Ocak 2000 Pazartesi gecesini 4 Ocak Salı gününe bağlayan geceye tesadüf etmektedir.
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."1
Gece ile ilgili olarak da Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır.
"Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." :
Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, ayrıca Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması sebebiyle de, Kadir gecesi üstün bir değer taşımaktadır.
Cebrail (a.s.)’ın diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da İlâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir. Şâir bunu ne güzel ifade eder: Hakk’ın en şa’şalı nûru tecelli etti
Doğdu Kur1 an güneşi, leyle-i fetret bitti.
Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah’ın büyük bir lütfudur.
Hz. Peygamber, Ramazan-ı şerifin son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı.<31
Hiç şüphesiz Kadir gecesine yetişmek, mü’minler için büyük bir mutluluk olduğu gibi, en iyi şekilde değerlendirmesi gereken bir fırsattır.
Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.
Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak bu geceyi namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihya etmek uygun olur. Namaz borcu olanların, en azından bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları, sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur.
Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:
"Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir" 4
Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Aişe (r.a.)’ye öğretmiştir. Hz. Aişe (r.a.), bunu şöyle anlatır:
Peygamberimize dedim ki:
-"Ey Allah’ın Rasıılü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?
Peygamberimiz:
-"Allah’ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.”5
Okuyucularımızın Kadir gecelerini tebrik ediyor, daha nice Kadir gecelerine sağlıkla erişmemizi, bu gecenin, cennet vatanımızın refah ve saadetine, necip milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum.

1- Kadir, 1-5
2- Buhârî, Bab’u Fadl-Leyletil-Kadr, 3.
3- Buhârî, Bab’u Fadl-Leyletil-Kadr, 3.
4- Miislim, Mûsâfirîn, 252.
5- Tirmizi, Deavât, 85.