Makale

Süleymaniye Ağladı...

Sinan YAVUZOĞLU

SÜLEYMAN İYE AĞLADI...


EVET, Süleymaniye Kütüphanesi sevinçten ağladı. Yıllara meydan okuyarak buram buram kültür, medeniyet, tarih, estetik, ilim, sanat kokan Süleymaniye Kütüphanesi gururlandı, sevinç gözyaşları döktü.
Hayırsever, mümtaz insan Nuri Arlasez beyefendi, seksen yıldır büyük emek, takip ve titizlikle topladığı ve içlerinde dünya çapında kıymetli, şaheser parçaların bulunduğu yazma kitap ve hat koleksiyonunu Süleymaniye Kütüphanesine, dolayısıyla Milletimize bağışladı.
Nuri Arlasez Süleymaniye Kütüphanesine 307 cilt birliği içinde, 195’i Türkçe, 204’ü Arapça, 26’sı Farsça, 1’i Uzak doğu dillerinde, 3’ü levha ve tezhip örneği olmak üzere risaleleriyle birlikte 429 adet yabancı dilde kitap, İstanbul ve Andolu ile ilgili 8 bin adet slayt ve fotoğraf koleksiyonu bağışladı. Hayırsever Nuri Arlasez ayrıca "Süleymaniye Kütüphanesi ve Bağlı Kütüphaneleri Geliştirme Vakfı’nın kurulması için 50 Milyon Tl. nakit para ile, biri boğazda iki adet dairesini verdi.
Bu maksatla Süleymaniye Kütüphanesinde düzenlenen törende Kültür Bakanı Namık Kemal zeybek, Nuri Arlasez’e bir şükran plaketi sundu. Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde kurulan Nuri Arlasez Sergi salonunun açılışını da yaptı.
Sergi gezilirken Nuri Arlasez adeta kuş gibi uçuyor, çocuklar gibi seviniyordu. Milyarlarla ifade edilemeyecek maddî değeri bulunan bu eserleri hiç bir karşılık beklemeden bağışlamanın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Herkesin büyük bir hayranlıkla izlediği Nuri Arlasez beyefendiye bu ilgi ve birikimin başlangıcını sorduk, o da şunları söyledi: "Sanata, estetiğe, tarihe karşı büyük bir ilgim vardı. Bu nedenle önce günden güne ilgisiz ve bilgisiz kişilerin elinde yok olmaya yüz tutan hasta ve perişan eserleri kurtarmak maksadıyla yola çıktım. Sonra bunların restorasyonu karşıma çıktı ve bu merak giderek ciddi bir hal aldı. Bir tarihte elime 13. Asır Selçuklu devrine ait bir el yazması Kuran geçti, örselenmiş, yıpranmış bir Kurandı. Süleymaniye’den emekli Yakup efendiye götürdüm. Hasta yatağında idi. ücretsiz kurtardı. İlaç alacak bile parası olmadığını bildiğim halde benden ücret talep etmedi. Onun bu kitap aşkı beni daha da teşvik etti."