Makale

Mehmet Tevfik GERÇEKER

PORTRE

Mehmet Tevfîk GERÇEKER
MEHMET Tevfik 1898 de Karacabey’de doğdu. Babası, ulemadan Şefıye ve Evkaf Vekili Borsa mebusu Mustafa Fehmi Efendi idi. İlk ve Rüştiye tahsilini doğum yerinde yapan M. Tevfik, bir ara da hıfza çalıştı. Babasından Arapça ve Fıkıh dersleri aldı. İstanbul’da Daru’l-Hilafe Medresesinden mezun oldu. Bir süre Hey’et İlmi (Astronomi) ile de meşgul olmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini pekiyi derece ile bitirmiştir.
M. Tevfik Efendi, 1 Mayıs 1924’te Diyanet İşleri Reisliği Muamelât Mümeyyizliği görevine tayin edildi. Uzun yıllar Şuray-ı Devletin (Danıştay) çeşitli kademelerinde hizmet verdi. 1963 tarihinde emekli oldu. 15 Ekim 1964’te Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edildi ve bu görevde 16 Aralık 1965 tarihine kadar kaldı.
28 Ocak 1982’de vefat eden Gerçekerin kendisinin ye babasının hatıratı, "Karacabey’den Ankara’ya" adı altında yayınlanmıştır.