Makale

Eyüp Sabri HAYIRLIOĞLU

Eyüp Sabrı HAYIRLIOĞLU

HAYIRLIZADELERDEN Mehmet Efendi’nin oğlu olan Eyüp Sabh 1886yılında Konya’da doğmuştur. Küçük yaşta Kur’an hıfzını tamamlayan Eyüp Sabri, geleneksel islâm! eğitim müessesesi medreselere devamla zamanın büyük alimlerinden dersler almıştır. I-cazetname aldığı alimler arasında Sivaslı Ali Kemâl! ve Yalvaçtı Hacı Ömer Efenöryi sayabiliriz. Yüksek tahsil için Daru’l-Fünun’un Konya Hukuk şubesine girmiş ve "aliyyulâlâ" derecesinde şehadetnâme almıştır. 1912 yılında Ali Kemâlden aldığı icazetnameye göre M. Eğitim Bakanlığınca mesleki yüksek tahsilli sayılmıştır.
İstanbul’da müderris muavinliği yapmış, 15 Temmuz 1913 senesinde ise Uşak Kazası Bidayet Mahkemesi Müddeiumumluğu’na tayin edilmiştir. 15 Temmuz 1919’da bu görevinden istifa etmiş, Konya’ya dönerek serbest avukatlığa başlamıştır. 12 Temmuz 1923’te T.B. Millet Meclisi’nin II. devresinde Konya mebusu olarak Meclise girmiştir. Nihayet 12 Nisan 1951 tarihinde A Hamdı Akseki’den sonra Diyanet İşleri Teşkilatı’nın dördüncü reisi olma şerefine nail olmuştur. 10 Haziran 1960’a kadar yaklaşık 9 yıl sürdürdüğü bu görevinden emekliye sevk edilmiş ve S-f-kim 1960’ta vefat etmiştir.