Makale

Hasan Hüsnü ERDEM

Hasan Hüsnü ERDEM

1889 YILINDA Akseki’de doğdu. Babası Müderris Sadık Efendi id. İlk tahsilini kö-yünde tamamlayan Hasan Hüsnü, babasından
Arapça ve Mantık dersleri almıştır. Daha sonra İstanbul’a gelmiş, seçkin alimlerden ders alarak tahsilini tamamlamış ve icazetname almaya hak kazanmıştır. İstanbul Daru’l-Hilafe Medresesi Ali kısmından da mezun olan Hasan Hüsnü Erdem, tahsilini daha da yükseltmek için Medresetul-Mütehassisin Fıkıh ve Usul-i Fıkıh Şubesine girmiş ve pekiyi derece ile mezun olmuştur.
Antalya ve İsparta’da çeşitli okullarda din dersleri ile birlikte Psikoloji, Pedagoji, Sosyoloji ve Türkçe dersleri okutmuştur.
1944 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Azalığınagetirilen Erdem, 1952’den itibaren A.Ü. İlahiyat Fakültesinde Tefsir ve Tefsir Tarihi Dersleri öğretim görevlisi olarak vazife almıştır. 6.4.1961 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen H. Hüsnü Erdem, 13.10.1964’de emekli olmuştur.
1967’de vefat eden merhumun basılmış ve basılmamış çok sayıda eseri vardır. ’Ebedi Risalet’ ve ’Riyazu’s-Salihin Tercümesi" bilinen eserlerindendir.