Makale

DİYANET YAYINLARINDA YENİ BİR HAMLE

Basyazı
Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

DİYANET YAYINLARINDA YENİ BİR HAMLE

DİN ve İrşad hizmetlerinin önemli bir bölümünü yayın konusu oluşturmaktadır. Yayınların kalıcı oluşu hizmetin önemini daha da artırmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu 1924 yılından itibaren -kaynak eserler başta olmak üzere- çeşitli konularda yayın faaliyetine başlamıştır.
Kaynak eserlerin yanında diğer yayınlar, bu ilk yıllar uygulamasının meyveleridir.
66 yıllık geçmişi içerisinde Diyanet yayınlarının çeşit adedi 292ye nüsha adedi ise 65 milyon 895’e ulaşmıştır. Yayıncılıkta bu sayı herhalde önemli bir merhaledir.
Kalite konusu ise, üzerinde durulmaya değer bir duruma gelmiştir. Bu amaçla yeni bir yönetmelik yürürlüğe konulmuş; yayın hedeflerimiz yeniden tespit edilerek toplumun beklentilerine uygun esaslara oturtulmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, her kesime hitabeden bir kuruluştur. Yayın hizmetleri de bu hedefe yönelik olmalıdır. Bu amaçla kaynak eserler, ilmî eserler, halk kitapları, cep kitapları, çocuk kitapları, meslekî kitaplar, İslâm ve Türk büyükleri, edebî eserler, sanat eserleri adı ile yayın dizileri tesbit edilmiş, Diyanet yayınlarının bu çerçeve içerisinde yeniden tespit edilmesi hedeflenmiş ve uygulamaya başlanmıştır.
Günümüzde basılı yayınla birlikte sesli ve görüntülü yayınlar da önem kazanmıştır. Başkanlık sesli ve görüntülü yayınlar açısından geniş bir hazırlığın içerisindedir. Çizgi film, konulu film üretimi şeklindeki ilk uygulamalarımız, önümüzdeki aylarda halkımıza sunulacaktır.
Radyo ve televizyonla yapılan dinî yayınlarda, Başkanlığımızın mevzuat veya yazılı protokole bağlı bir katkısı bulunmamaktadır. Bu alanda da daha verimli bir işbirliğinin yapılmasında büyük faydalar vardır. Başkanlığımız bu konuya her zaman hazır ve açık olmuştur.
Elinizde bulunan dergi, süreli yayınlarımız içerisinde bir yeni denemedir.
22 yıldan buyana yayınlanmakta olan "Diyanet Gazetesi" ebad ve muhteva bakımından artık bekleneni tam olarak veremez olmuştur. Bilinen ebadda ve aylık bir "Gazete", günümüzdeki yayın anlayışının çok gerisinde kalmıştır. Artık yeni bir ebad ve yeni bir muhtevanın zamanı gelmiştir. 1991 yılı ile beraber okuyucularımızın karşısına bu yeni şekil ile çıkmak bir zaruretin sonucu olmuştur.
Başkanlığımızın bu konuda yaptırdığı kamuoyu araştırması bu düşünceyi desteklemiş, elinizdeki yayın böylece son şeklini almıştır. Okuyucudan gelen teklifler bu yeni şeklin itici gücü olmuştur. Bu bakımdan kamuoyunun beklentisine cevap vereceğini ümit ediyoruz.
İlmî Dergi ve Çocuk Dergisi yanında, halkımızın ihtiyaç duyduğu konuların ağırlıklı olarak işleneceği bu yeni derginin hayırlı ve uzun ömürlü olmasını diliyor; yapıcı, bütünleştirici yayıncılığı hedef alan mevkutenin yaşatılması için herkesin kendine düşeni yapacağı ümidinde olduğumu ifade ederek, bütün okuyucularımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.