Makale

GÖÇ YÜRÜYE YÜRÜYE DÜZELİR

MERHABA

GÖÇ YÜRÜYE YÜRÜYE DÜZELİR

Yaşar ÇOLAK
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

Sevgili okuyucularımız!
Daha önceki sayılarımızda sizlere duyurduğumuz Derginin tasarım ve muhtevasıyla ilgili mütevazı yenilikleri uygulamaya koyacağımız zaman yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki ay bunu gerçekleştireceğiz. Eskilerin deyimiyle, göç yürüye yürüye düzelirmiş. Hayırlısıyla bir yola çıkalım istiyoruz. Ortaya çıkacak zorlukları hep beraber aşarız, görülecek eksiklikleri el ele verip düzeltiriz.
Önümüzdeki sayıdan itibaren Diyanet Aylık Dergimiz, genel editörün yanı sıra sayfa editörlerinin katkılarıyla yayına hazırlanacaktır. Editörler Türkiye’nin birikimini değerlendirerek okuyuculara yansıtmak gibi bir görev üstleneceklerdir. Yeni yayın döneminde hedef kitlemiz, Başkanlığımız görevlilerinin yanı sıra bütün vatandaşlarımız olacaktır. Her kesimden okuyucunun dergide kendine hitap eden bir yönün bulunmasına önem veriyoruz. Bunun için dergideki kurum içi haberleri ve daha ziyade din görevlilerine yönelik hutbe ve vaaz örneklerini Derginin ekinde vereceğimiz Haber Bülteninde yayınlayacağız.
Diyanet Aylık Dergi, 70 bini aşan yüksek tirajıyla orantılı bir etkinliği oluşturabilmesi için, doğrudan veya dolaylı olarak din ve diyanet üzerinde oluşan gündemin sıcak konularını takip ederek görüşlerini okuyucularıyla paylaşacaktır.
Küreselleşme olgusunun bütün hızıyla yaşandığı günümüzde dini ve milli kimliğimiz ile varlığımızı devam ettirebilmemiz büyük ölçüde dinimizin temel değerlerini tanımamıza, yeniden anlamlandırarak içselleştirmemize bağlıdır. Bu sebeple dergimizin bir bölümünde de İslam’ın temel kavramları ve ilkeleri ele alınacak, İslam Medeniyetinin belli başlı kurumlan ve sorunları irdelen- meye çalışılacaktır.
Dinin sosyal hayattaki karşılığı veya günlük hayata yansımaları da dergide ayrı bir bölüm halinde değerlendirilecek, burada toplumda unutulan veya hatırlanması gereken değerlere vurgu yapılacak, özellikle Başkanlığımız hizmetlerinin tanıtımına ağırlık verilecektir.
Dergimizde yer alacak bölümlerden biri de “Aile”. Bu bölümde başta ülkemiz olmak üzere İslam dünyasının aile değerleri ve problemleri irdelenecektir. Diyanet İşleri Başkanlığının bayan personelinin birikiminin yansıtılmaya çalışılacağı bu sayfalarda mutfaktan irşada uzanan geniş bir alanda kadınlarımıza kılavuzluk edecek nitelikte, hacmi küçük ancak çeşidi bol yazılara yer verilecektir.
Ülkemizin tarih ve çevre mirasını da tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede hazırladığımız köşede ağırlıklı olarak yurdumuzun doğal güzellikleri ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile görevlilerimizin boş zamanlarını geçirmelerine kılavuzluk edecek bilgilere yer verilecektir.
Din görevlileri ve halkımıza rehber olmak amacıyla Din İşleri Yüksek Kurulu’nun dini hayata dönük temel meselelerle ilgili fetvalarına yer vereceğimiz bölümde ayrıca Kurul Üyelerimizin köşe yazıları da yer alçaktır.
Dergimizin her sayısında ayrı bir İslam ülkesi anlatılacak, Türk-tslam kültür ve edebiyatından örnekler verilecek, kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilecek, dini ve diyaneti konu edinen yerli ve yabancı yazılı ve görsel basın kısa değinilerle izlenecek, yanlış yorumlar polemikten uzak bir üslupla düzeltilme cihetine gidilecektir. Bunun yanı sıra İslam, Selçuklu, Osmanlı ve Modernleşme tarihinden bazı şahsiyetlerin portreleri okuyucuya takdim edilecektir.
Dergimizde görüş ve eleştirileriyle bize katkı sağlayacak okuyucu mektupları da yayınlanacaktır. Bunun için lütfen bize yazmayı ihmal etmeyin. Sizden isteğimiz, dergimizi eleştirel bir gözle mutlaka okuyup izlenimlerinizi bize yazmanızdır. Yazdıklarınız dikkate alınacaktır. Derginin zamanında elinize geçmesi bütün çalışanların ortak idealidir.
Dergiyle ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi ama bize tahsis edilen yerimiz kalmadı. Nisan sayısında buluşmak ümidiyle ...