Makale

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi

Bilgisayarın
Tarihi Gelişimi

Orhan YILMAZ

Bilgisayarın tarihçesi M.Ö.’ye dayanır. M.Ö. 600 yılında hesaplama yapmak için abacus kullanılmaya başlanmıştır. Aslında bilgisayarı Hz. Adem’le başlatmak daha doğru olur. Bilgisayarın çalışma sisteminin temelinde 0 ve 1 vardır. Bir varlığı, birliği, sıfır ise yokluğu temsil etmektedir. Yüce Allah, Adem (a.s.)’a bütün isimleri öğrettiğine1’ göre bu isimler içerisinde rakamları da düşünmek mümkündür. Yüce Allah’tan öğrendiği isimler içerisinde rakamların da olma ihtimali vardır. Ayrıca Hz. Adem mutlaka. çocuklarını bir şekilde saymıştır. Hz. Adem’den sonra gelen peygamberler, Yüce Allah birdir derken birin ne olduğunu biliyorlardı. Hz. Nuh’un azgın dalgalara karşı dayanıklı ve dengeli bir gemiyi, hesapsız, rakamsız yapması mümkün değildir. İlk insanla birlikte başlayan sayma ve hesaplama bilgisayarın tarihini ilk insanla başlatmamız gerektiğini haber veriyor.
M.Ö 600 yılında kullanılan abaküs, hesaplama yapmak için kullanılan ilk nesnedir. Dolayısı ile bilgisayarın en ilkel şekli abaküstür.12’ Daha sonra matematik bilimindeki gelişmeler hesaplayı- cılara da yansımıştır.
1621’de William Outphere hesap cetvelini ,1642’de Blaise Pascal, toplama ve çıkartma makinesini ,1671’de Leibnizt dört işlem makinesini geliştirerek, mekanik hesaplayıcıların geliştirilmesine temel sağlamışlardır.
1810 yılında ilk mekanik hesaplayı- cılar piyasaya çıkarılmıştır. 1850 yılında George Boole, 0 ve l’lerden oluşan
Boole cebir sistemini geliştirerek, bilgisayarların gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
1890-1939 yıllarında analitik hesap- layıcılar geliştirilmiştir. 1940’laıda endüstrideki gelişmeler paralelinde bilgisayar alanında da gelişmeler olmuş ve vakumlu tüpler bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerdeki bu hesaplayıcılar çok iri ve hantaldır.
İlk mekanik bilgisayar 2.Dünya Savaşı sırasında ABD’de yapılmış olan Mark 1 ’dir.
1948 yılında transistörlerin kullanılması ile bilgisayarların ağırlıkları azaltılmaya, hacimleri küçültülmeye, bellek kapasiteleri ve hızları artırılmaya başlanmıştır.
1963 yılından sonra birden fazla transistöriin birleştirilerek entegre devrelerin bulunması, bilgisayarın gelişimini daha da hızlandırmıştır."1
Bilgisayar alanında kısa siirede yaşanan bu önemli gelişmeler sayesinde, tonlarca ağırlıkta, yavaş işlem yapabilen modellerden, milyonlarca işlemi çok kısa sürede yapabilen, elde taşınabilen ve hatta cebe girebilen modeller geliştirilmiştir. 1946’dan sonra geliştirilen bilgisayarları dört kuşak olarak ele alabiliriz:
1. Kuşak Bilgisayarlar: 1946-56 yılları arasında vakumlu tüpler kullanılan bilgisayarlardır.
2. Kuşak Bilgisayarlar: 1957-63 yılları arasında tüplerin yerine transistörlerin kullanıldığı bilgisayarlar.
3. Kuşak Bilgisayarlar: 1964-1979 yılları arasında kullanılan entegre devrelerin kullanıldığı bilgisayarlar.
Soru l-Windows’un kendi programlarından bazdan yüklü değil. Nasıl yükleyebilirim?
Soru 2- Bilgi ölçüm birimlerini kullanıyoruz ama ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hard diskimizin ne kadar bilgi depolayabileceğini nasıl öğrenebiliriz?
l>Başlat/Ayarlar/Denetim Masası/Program ekle-kaldır/Windows kur,
2>Kurmak istediğin programın önündeki kutucuğun içini onayla (tıklayarak),
3>Uygula-Tamam,
4>Program cd’sini tak ve enter.
4. Kuşak Bilgisayarlar: 1980’den sonra transistörlerin yerine mikroçiplerin kullanıldığı bilgisayarlardır. Bu gün kullandığımız bilgisayarlar bu kuşağa aittir. Ancak her gün yenilikler eklenmekte, bilgisayarın çalışma hızı ve kapasitesi artırılmaktadır.
Daha birkaç yıl öncesine kadar hard disk kapasitesi en yüksek bilgisayar 4.G.Bayt iken, bu gün 20 G.Bayt’tan aşağı hard disk üretilmiyor.14’
Bilişim çağında bilgiye ulaşmada bize bunca kolaylık sağlayan bilgisayarlar şu anda altın çağını yaşıyor. Tarihi geçmişini verdiğimiz bilgisayarın pabucu acaba, hangi icat ile dama atılacak? Yoksa bilgisayar tarihin sonunu görecek mi?
Bundan böyle bilgisayar hakkında en çok sorulan sorulara cevap vermek üzere bu köşeyi okuyucuların hizmetine sunuyoruz.
Dos, Windows, Office programlan ile ilgili içinden çıkamadığınız sorularınız ve sorunlarınız için elimizden geldiğince siz- lere yardımcı olmaya çalışacağız. En basit ve anlaşılır dille sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız.
-----------
1- Bakara, 31.
2- Boncukları yan yana getirerek hesap yapma.
3- Mevlül Karakaya, Bilgisayar 1,s. 13, Tutibay Yay.
4- Selami Eryılmaz, Bilgisayar 1,s. 12, Tutibay, 1999, Ankara.

Soru 2- Bilgi ölçüm birimlerini kutlanıyoruz ama ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hard diskimizin ne kadar bilgi depolayabileceğini nasıl öğrenebiliriz?
Siz klavyeden bir tuşa bastığınızda bir karakter girmiş olursunuz. Bilgisayara girilen bir karakter(harf, rakam, grafik, özel karakter) bir "bayt" İlk bir yer işgal eder. Her bir karaktere sekiz rakamdan oluşan bir şifre verilmiştir. Bu şifre 0 ve 1 lerden oluşur. (Bilgisayarın çalışma sisteminin temelinde 1 ve 0 var derken bunu kast ediyoruz).
Mesela "A" tuşuna basıldığında bilgisayar "A"yı 01000001 şifre olarak tanır. Bu sekiz rakamdan her birine "bit" adı verilir. Bu sekiz bit bir araya gelerek bir baytı oluşturur.
Öyle ise en küçük bilgi birimine bayt denir. Yani bilgisayarda kapasite birimi bayt diye isimlendirilir.
Buna göre birimler şöyle sıralanır:
8 Bit = 1 Bayt 1024 Bayt = 1 Kilobayt 1024 KB = 1 Megabayt 1024 MB = 1 Cigabayt 1024 GB = 1 Terebayt
Piyasada yaygın olarak kullanılan çift yüzeyli (DS-DH) bir disket 1.44 MB’lık bilgi depolama kapasitesine sahiptir. Bu bilgi, yaklaşık 200 sayfalık bir kitaba denktir. Diskinizin 1 GB’lık bir kapasitesi olduğunu varsayalım. 1 GB=1024 MB olduğuna göre yaklaşık 710 disket eder. 710 disket yaklaşık 142.000 sayfalık bilgi demektir.
Artık Siz kendi Hard Diskinizin ne kadar bilgi depolayacağını hesaplayabilirsiniz.
Kursörünüzü diski temsil eden C veya D üzerine getirdiğinizde diskinizin kapasitesini görebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız, aşağıdaki adımlan takip edin. Hard diskinizin kapasitesini görmek için;
l>Kursörü hard diski temsil eden C üzerine getirip sağ tuşa tıklayın. 2>Özellikler bölümüne girin.
3>Adım: Sığa karşısındaki rakam sizin hard diskinizin toplam alanıdır. Boş alan ve kullanılan alanı da görebilirsiniz.
Soru 3-Görev çubuğumu istediğim şekilde nasıl ayarlayabilirim?
l>Kursörü görev çubuğu üzerine getir,
2>Sağ tuş tıkla,
3>Seçimini yap (üzerine tıkladığın her komut onaylanmış olacaktır.)
Soru 4-Başlat menüsüne nasıl program ekleyebilirim? l>Başlat/ Ayarlar/ Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü/Başlat Menüsü Programları,
2>Program eklemek için "Ekle", program kaldırmak için "Kaldır", komutu tıklanır,
3>Gözat,
4>Eklenecek veya kaldırılacak program seçimi,
5>lleri komutunun ardından oluşturulan kısayolun yerleştirileceği yer tıklanır,
6>Tamam.
Soru S- F2 ve F3 tuşları ne işe yarar’
F2: Klasör veya dosya ismi değiştirmek için kullanılır. l>lsmi değişecek dosya veya klasör seçilir (tek tıklama ile),
2>F3 tuşuna basılır,
3>Yeni isim yazılır.
F3: İçinde bulunduğunuz klasörden bir dosya araması yapmak için F3 tuşuna basınız.