Makale

SİHİRLİ FORMÜL: ÇALIŞMAK

MERHABA

SİHİRLİ FORMÜL: ÇALIŞMAK

Yaşar ÇOLAK
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

Yeni bir yıla daha girerken bütün okuyucularımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, yeni yılın bütün insanlık için barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Savaş rüzgarlarının estiği yakın coğrafyamızda, barış için içten ve yoğun yakarışlara ve aktif gayretlere ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz günleri idrak ediyoruz.
Kutsal kitabımızın deyimiyle, insanlık için seçilmiş bir ümmetin fertleri olarak, kendi varlık dünyamızla ve insanlık ailesinin bütün fertleriyle barışık yaşamak ve banşı sürekli kılmak idealimizi daha diri bir bilinçle hatırlamak durumundayız. Bunun için de, barış ortamının tesisi için vazgeçilemeyecek entelektüel birikime ve maddi güce sahip olmamızın gerekliliği açıktır. Bunun çalışmak, sonra çalışmak, yine çalışmaktan başka sihirli formülü yoktur. Çalışmadan yapılan temennilerin, öykünmelerin ve hayıflanmaların ifade edebileceği bir anlam yoktur. Çağımızda bilgiyi daha fazla ve sağlam üretenler, güç ve iktidarı da ellerinde tutmaktadırlar.
Başkanlığımız bünyesinde açılan yeni bir araştırma ve bilim merkezi, bu hususta bizim için son zamanların en büyük teselli kaynağı olmuştur. Gerçekten de gurur verici ve geleceğe yönelik umut vadeden bir proje. Dergimizde bu konuda sayın Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz’la yaptığımız bir röportajı ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyorum.
Okuyucularımızın entelektüel ve kültürel yönden gelişmelerine, ilgi alanlarının genişlemesine, böylece topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla yayın faaliyetine 1960’h yıllardan başlayan Dergimiz, önümüzdeki aylarda yepyeni bir tasarım ve içerikle huzurunuza çıkmaya hazırlanmaktadır. Amacımız, Dergiye geniş kitlelerin ilgisini çekmek, Başkanlığımızın hizmet politikalarının dayandığı gerekçelerin doğru anlaşılmasını sağlamak, böylece dergiye daha işlevsel bir statü kazandırmaktır.
Aynı şekilde yeni yayın döneminde dergimiz, Türkiye’de din eksenli düşüncenin, özellikle son dönemlerde kendisine oluşturduğu entelektüel damarın daha da güçlenmesine, ara zamanlar için çıkarılan bir dergiden beklenebilecek seviyede katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Özellikle Türkiye’nin ilahiyat alanındaki çağdaş müktesebatını dergi üzerinden anlaşılır bir üslup içinde başta görevlilerimize ve halka yansıtmak, böylece dinin "hayati yardım" boyutunun altını daha belirgin bir şekilde çizmek de, hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Zamanında sizlerin eline geçmesi için gerekli tedbirleri aldığımız dergimizin amacma ulaşması, hiç kuşkusuz sizlerin desteği ve katkıları ile olacaktır. Bu destek sayesinde Diyanet Aylık Dergi daha büyük başarılara ulaşacak, insanımıza ışık ve rehber olacaktır. Bu bakımdan Dergimizin tasanmı, ebadı ve içeriği hakkında görüşlerinizi bize iletmenizi bekliyoruz. Özellikle çevrenizde olan ve dergimiz için bizimle gönüllü işbirliği yapacak olan kişileri, yörelerinizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve bunların tanıtımına yönelik yazı yazabilecek kimseleri, hayatları örnek şahsiyetleri de bize bildirmenizi arzu ediyoruz.
Yeni yılınızı tekrar kutluyor, esenlik ve mutluluklar diliyorum.