Makale

ANADOLUM

ANADOLUM

EVLİYALAR yatağım, Koçyiğitler otağım, analar kucağı Ebed-Müddet ocağım. İçimdeki ateşim, damarımdaki kanım, bitmeyen yolum, solmayan çiçeğim, goncam, gülüm.
Sözü başka, gözü başka, özü başka, gönlü aşkla çarpan gönül baharım. Eyyub sabırlım, Yusuf yüzlüm, ummanım, canım, can pazarım.
Yanık yanık buğday kokan, tezek, keven, nane, kekik, çay, iğde kokan, buram buram hasret kokan, öpülmekle, koklamakla i doyulmayan toprağım.
Kınalı türküm, telsiz-duvaksız gelinim, evim barkım, gönül çarkım. Dert ortağım, İksirim. Yüreğim par-çalansa da, her parçasıyla yine seni çağırırım.
Dönüm dönüm sürüp, evlek evlek ektiğim, "bazlama’nı içimdeki ateşimde pişirip lokma lokma, çoluk çocuk, komşu kardeş, dost düşman bölüştüğüm. Üzerinde gözlerimi açtığım, adalet ve fazilet akan beşiğinde sallandığım taze fidanım, çınar ağacım.
Kırların hür havasıyla ciğerlerimi şişirip coştuğum, zemzem sularından kana kana içip, kevser ırmaklarında çimdiğim, kâh ağlayıp, kâh güldüğüm, ecdat yadigârım.
Mevsimi gönül baharım, çiçeği çiğdemim. İnsanı Yunus’um, Mevlânâ’m, Hacı Bektaş-ı Velîm, gönül gözlü Veysel’im. Narada Köroğlu’m, yaylada Karacaoğlan’ım, Allah’ı kucaklayan Sinan’ım. Ruhları tutuşturan, kanları korlaştıran dertlere deva, hastalara şifa veren, bir caminin taşında, köy yolunun başında kâh şırıl şırıl, kâh garip garip akan can dolu, can pınarım.
Antep’te Şahin’im, Maraş ta Sütçü İmam’ım, İzmir’de Hasan Tahsin’im, Palu’da Belek Gazi’m, Mardin’de Ar-tuk Bey’im, Malazgirt’te Alpaslan’ım. Çoban çeşmesi gibi kaynayıp, yayla pınarı gibi akan Kara Fatma’m, Nene Hatun’um, iffetli, faziletli Saliha Bacı’m.
Gariplerin, mazlumların, bağrı yanıkların, kolu-kanadı kırıkların sığınağı Anadolu’m. Sen yaşanmış romanım, dillerden düşmeyen türküm. Aşktan da üstün, aşkım şiirim.
Yaban seslere, cam gözlere, kem sözlere, kör nefeslere, küfre-batıla kapalı, birliğe, dirliğe açılan, gözü bir, sesi bir, sözü, özü bir kapım, mabedim. Serdengeçtim, Alperenim. Tozunu yü-züme, gözüme sürer, toprağını koklar, seni kucaklar, milyon kere öperim...
MUAMMER YlLMAZ