Makale

BASIN AÇIKLAMASI - Ülkemizi bölmek İsteyen teröristler, görevleri sadece Allah aşkını ve peygamber sevgisini vermek olan din görevlilerini bile şehid ediyorlar.

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizi bölmek İsteyen teröristler, görevleri sadece Allah aşkını ve peygamber sevgisini vermek olan din görevlilerini bile şehid ediyorlar.

Teröristler, 28.9.1993 tarihinde birisi emekli olmak üzere maalesef iki din görevlimizi daha şehid etmişlerdir. Şehid edilen din görevlilerimizin sayısı 24’ü bulmuştur. Millete-memlekete hizmet etmekten, insanımıza Din-i Mübin-i Islâm’ı anlatmaktan başka gayesi olmayan görevlilerimizin kanı akmakta, arkalarında dul kadınlar, yetim çocuklar kalmaktadır. Bu tür terör alaylarına alet olanlaYı ve onların arkasındakileri şiddetle kınıyorum.
Ülkemizde dış güçlerin desteği ile devam ettirilen bu olaylarda sadece din görevlilerine değil; öğretmenlere, hakimlere, doktorlara, mühendislere saldırılmakta, her meslekten devlet görevlileri yıldırılmak istenmekte, masum vatandaşlarımız hunharca şehid edilmek- ^ tedir. Okullar ve camiler, amme hizmeti veren müesseseler, devlete ait araç-gereç ve malzemeler tahrip edilmekte, yakılmaktadır. Hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın, bunu mazur ve haklı göstermek kesinlikle mümkün değildir.
Milletimiz, etnik kökeni, mezheb ve meşrebi ne olursa olsun bütün fertleriyle bir bütündür. Anadolu beraber yurt edinilmiş, düşman istilalarına karşı birlikte savunulmuştur. Tarih boyu devam edegelen bu birlik ve beraberlik, diğer milletlere örnek teşkil etmiştir.
Son yıllarda ülkemizde maddî ve manevî alanda meydana gelen olumlu gelişmeler sebebiyle korku ve endişeye kapılan, ülkemizin bölgesinde bir istikrar unsuru olmasını istemeyen devlet ve millet düşmanları, kurdukları örgütlerle gençlerimizi hain emellerine alet etmektedirler.
Bilinmelidir ki, "Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin" İlâhî mesajının manasını müdrik milletimizi bölüp parçalamaya ve bir kavram kargaşası yaratarak ülkemiz insanlarını birbirine düşürmeye hiç kimse muktedir olamayacaktır.
Bu tür olaylara alet olan gençlerimize sesleniyorum: Geliniz, merhameti ve affı sınırsız olan Allah’ın affına iltica ediniz. Sizlere sunulmuş olan fırsatlardan istifade ederek, Devletimizin şefkat ve merhametine teslim olunuz.
Bütün şehidlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mehmet Nuri YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı