Makale

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Nuri YILMAZ ile RÖPORTAJ

RÖPORTAJ:

Bilindiği gibi Ekimin ilk haftası her yıl, ’ ’Cami ler Haftası’’ olarak kutlanılmaktadır. Bu münasebetle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar neler yapıldı, neler yapılacak. Bu hususta
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın
Mehmet Nuri YILMAZ ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Gaffar TETİK görüştü.

Sayın Başkanım, her yıl, Ekimin ilk haftası "Camiler Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bundan maksat nedir ve neden kutlanıyor böyle bir hafta? Bu husustaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bilindiği gibi camiler, ibadet mekânlarıdır. Duaların toplu olarak Allah’a arzedilme yeridir. Renk, dil, ırk farkı gözetilmeksizin mümin gönüllerin kaynaştığı, ellerin birleştiği, ruhların derman bulduğu şifa evleridir. Allah sevgisinin coştuğu. Milli Birlik ve beraberlik duygularının kalplerden taştığı, vatan sevgisinin şaha kalktığı bereket odaklandır; İlim ve irfan merkezleri, kültür ve medeniyet ocaklarıdır. Tatlı Kur’an nağmelerinin insan benliğini sardığı, niyazların arşa yükseldiği, Allah korkusundan dolayı tüylerin diken diken olduğu ve bu anlamda kinin, garazın, nefretin, dargınlığın, ayırımcılığın, gururun, riyakarlığın prangaya vurulup; sevginin, saygının, yumuşaklığın, merhametin, adaletin, acıma ve bağışlamanın hakim olduğu feyiz merkezleridir.
Açların duyurulduğu, susuzların sulandığı, çıplakların giydirildiği iyilik, güzellik ve hoşluk meskenleridir.
İnsan hayatında sayılamayacak kadar önem ve fonksiyonu olan camilerin temizlik, bakım ve restorasyonuna çok önem vermek lazımdır.
Tabii bunlar her zaman yapılagelen şeyler ama; camilerin umumi olarak elden geçirilmesi, eksik ve gediklerin gözden geçirilmesi , yıl içinde giderilemeyen bazı önemli işlerin bu haftada tamamlanması için böyle bir hafta ihdas edilmesi 1986 yılında kararlaştırılmış ve uygulamaya konulmuştur.
:je Efendim; "Kutlu Doğum" Haftasında gördük ki, ülkemizde ve yurtdışında parasız otobüs servisleri, ücretsiz yiyecek-giyecek dağıtım ve hasta muayenesi gibi çok güzel etkinlikler tertip edildi. Peki "Camiler haftası"nda neler yapılacak?
Bu konuda biz bütün müftülüklerimize bir genelge yayınladık ve yapılacak işleri şöyle sıraladık:
1- Hafta boyunca vaizler vâzlarında, hatipler hutbelerinde "Dinimizde cami ve cemaatin önemi", "Toplu ibadetlerin kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmedeki yeri", "Camilerimizin kültür hayatımıza katkıları", "Camilerin fert ve sosyal hayattaki önemi" ve "İslamda çevre düzenlemesi, temizlik ve ağaç dikimi" konularına ağırlık verilecek.
2- Mahalli imkan ve şartlar ölçüsünde "İslamda temizlik", "Camilerin iç ve dış temizliği ve güzelliği", "Camilerin tarihi gelişimi ve içtimai fonksiyonu", "Cami ve kütüphane", "Cami ve Medrese" gibi konularda konferans, panel, yarışma ve seminerler tertip edilecek.
3- Camilerin yalnızca namaz kılınan yerler olarak görülmemesi gerektiği ve camilerin eğitim, sağlık, yardımlaşma, kaynaşma, yoluculuk gibi konularla olan münasebetleri tarihten ve cami planlarından örneklerle anlatılacak.
4- Cami lojman ve Kur’an Kursu gibi hayırlı hizmetlerin temel atma ve açılış merasimlerinin imkanlar nisbetinde "Camiler Haftasında yapılmasına çalışılacak.
5- Hasta, muhtaç kişi ve aileler araştırılarak kendilerine yardımcı olunacak.
6- Cami çevresi, özellikle bahçe, imkanlar ölçüsünde düzenlenecek ve çimlendirilecek. Bazı firmalar veya vakıflar, caminin bahçesini park olarak tanzim etmeyi kabul ettikleri takdirde bahçenin bir köşesine "Bu bahçe falan müessese tarafından tanzim edilmiştir" levhasının konacağı bildirilerek, bu hizmete teşvik edilecektir.
Sayın Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında ve bilhassa Ortaasya Türk Cumhuriyetlerinde cami yapımı konusunda büyük bir atılım içinde olduğunu biliyoruz. Bu ülkelere yapılan ve yapılacak olan camiler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz Türkiye Diyanet Vakfı ve tabii Diyanet işleri Başkanlığı olarak bilhassa Türk Cumhuriyetlerine bütün imkanlarımızı seferber ettik. 70 sene komünizmin esaretinde kaldıktan sonra istiklallerine ve Devletlerine kavuşan bu dindaş ve soydaşlarımıza elimizden gelen yardımı yapmak elbetteki bize düşen bir görevdir.
Bu sebeple cami yapımı yanında okul, eğitim ve her konuda para, malzeme, kitap, yiyecek-giyecek, ilaç, battaniye vb. gibi yardım faaliyetlerimizi azami dereceye ulaştırdık.
Tabii bunların hepsini burada sıralamak mümkün değil. Sadece Ortaasya Türk Cumhuriyetlerine götürdüğümüz cami inşaatı hizmetlerinin bir kısmına değinecek olursak:
Azerbaycan Bakü
Şehitlik Camii:
Caminin kaba inşaatı ve taş duvar kaplamaları bitirildi. Minarelerden 1 adedi tamamlandı, diğerine de başlanıldı. Pencere lokma demirleri takıldı, kubbeler kurşun kaplamasına hazır hale getirildi. 320 kişilik cami projesi uygulanmaktadır.
Azerbaycan Yevlak Camii:
Caminin betonarme kısmı bitirildi. 600 kişi kapasitelidir.
Azerbaycan Kubâ Camii:
Mevcut caminin minberi, kürsüsü yerine konularak zemine halı döşendi. Minarenin temeli atıldı.
Azerbaycan Bakü
Karaçukur Camii:
Caminin temel kazıları bitirilmiş, demir, kereste ve çimento alınmış, şantiyesi kurulmuştur.
Gürcistan Sohumi Camii:
Caminin arsa tahsisi yapılmış olup, yakında inşaatına başlanılacaktır.
Kazakistan Talgar Camii:
Bu bir külliyedir. Kaba inşaatı bitmiş; cami, lojman, Kur’an
Kursu duvarlarının örülme işi devam etmektedir. Sıva işlemlerine hemen başlanacaktır.
Kazakistan Miçurin Camii:
Caminin bodrum kat duvar örülmesi ve sıva yapılması işi tamamlanmıştır. Kubbe betonlarının sıvanmasına devam edilmektedir. Pencere doğramaları yerine monte edilmiş, cami lojmanının temel hazırlıklarına başlanmıştır.
Kazakistan İlig Rasvet Köyü Camii:
Caminin mahfil kat betonu döküm işine başlanılmıştır.
—Kırgızistan Koçgar Camii:
Cami inşaatının hazırlıklan bitirilmiş, temel betonunun dökülmesine başlanılmıştır.
Kırım Fantom Camii:
Caminin kaba inşaatı tamamlanmış ,çatısı kapatılmış ve sıvası yapılmıştır. 200-250 kişilik çatılı cami projesi uygulanmaktadır.
Kırım Zalatopali Camii:
Caminin kaba inşaatı tamamlanmış, çatısı kapatılmış ve şu anda sıvası yapılmaktadır. 200-250 kişilik çatılı cami projesi uygulanmaktadır.
Kırım Sarısu Camii:
Kaba inşaatı tamamlanmış olup, duvarlarının örülmesine devam edilmektedir. 200-250 kişilik çatılı cami projesi uygulanmaktadır.
Kırım Fatsala Camii:
Halen mahfil kat ve minarenin yapılmasına devam edilmektedir.
Kırım Aluşta, Gökgöz, Al-bant Fatih ve Yalta (Dereköy) Camii onarımı:
Kurulan emanet komisyonu marifetiyle bütün onarım işlemleri tamamlanmıştır.
Nahcivan Camii:
Kurulan emanet komisyonu marifetiyle cami yeri tesbit edilmiş ,temel hazırlıkları yapılmış, şantiye kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca cami olarak ayrılan arsanın etrafının çevrilmesine çalışılmaktadır.
Türkmenistan Aşkabat Kıpçak Obası Camii:
Ana Kubbeye kadar inşaatı tamamlanmış, imam lojmanının temeli atılmıştır. Gürcistan Da-kavta Camii, Kırgızistan Bişkek Camii, Kırım Bahçesaray 7. reyon Camii, Kınm İslamdirek camii, Kınm Sultan Murat Camii, Kınm Akmescit Kültür Merkezi, Kırım Tezektaş Camii tamiri, Özbekistan Tinçlik Kolhozu Camii ve Rusya’daki Ufa Park Camii, Tüben-kova Camii, Kazan Şeyhülislam Kul Şerif Camii ve Moskova Camii planları hazırlanmıştır ve peyderpey inşaatlarına başlanacaktır.
Tabii Türkmenistan Aşkabat Camii ile Afganistan Mezar-ı Şerif Camiinin inşaatları da devam etmektedir. Bunlar bitirildiğinde, Kocatepe Caminin benzeri ,çok muhteşem eserler olarak ortaya çıkacaktır.
Bu röportaj sebebiyle milletimize vermek istediğiniz başkaca bir mesajınız var mı Efendim?
Yurtiçinde ve yurtdışında bu eserlerin ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen kadirşinas milletimize çok teşekkür ediyor, en derin sevgilerimi sunuyorum. Bu uğurda verdikleri her kuruşun mükafaatını Allah katında göreceklerdir. Bu eserler ayakta durdukça, onların sevap hanesi hiç boş kalmayacaktır.
Verdiğiniz bu değerli bilgiler için size çok teşekkürler ediyoruz Sayın Başkanım!...


MİESCİDLER HAKKINDA AYETLER

"Müşriklerin, kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken, Allah’ın mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ateş içinde ebedî olarak kalıcıdırlar".
(Tevbe-17)
"Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahini gününe inanan, zekat
veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imar ederler.işte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır."
(Tevbe-18)
"Zarar vermek, inkâr etmek ,mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescid kurup; "Biz. sadece iyilik yapmak istedik" diye yemin edenlerin, yalancı olduklarına şüphesiz ki, Allah şahittir."
(Tevbe-107)
"Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescid, elbette içinde namaza durmana daha lâyıktır. Onun içerisinde, temizlenmeyi seven kişiler vardır."
(Tevbe-108
"Allah’ın mescidleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını meneden ve o mescidlerin harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır, işte o zalimler yok mu, onların mescitlere korka korka girmekten başka haklan yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de pek büyük bir azap vardır."
(Bakara-114)
"Mescidler şüphesiz. Allah’ındır, öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın."
(Cin-18