Makale

Başyazı

başyazı

Rıdvan Çakır
Diyanet İşleri Başkan Vekili

Dünyada insan projesi olmayan sistemler vahşet üretir, insanlık tarihi bunun misalleriyle doludur. Eğer bir sistem, İnsanî değerler üzerine kurulmamış ve o sistemde insan fail değilse işte o zaman, insan dahil her şey eşya hükmündedir. Böyle bir anlayışın mahsulü olan ilim, teknik, sanat, edebiyat, ekonomik ve askerî güç vs. İnsanî değerleri yani adaleti, barışı, eşitliği, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı kendi emelleri uğruna birer araç görebilir. Bu durumda insanın, kendisi için istediğini başkaları için istemesi gerekmez.

İslâm, Allah’tan başkasına kulluğu reddeden ve insanı merkez kabul eden İlâhî bir sistemdir, insanı âleme denk görür. Bu sebeple bir insanı öldürmeyi bütün bir âlemi yok etmekle, bir insana hayat vermeyi de bütün bir âleme hayat vermekle bir tutar. İslâm eşitliği, adaleti ve hürriyeti esas alır. İnsanlar arası münasebetleri bu değerler üzerinden geliştirmeyi amaçlar. Yeni yüzyılda dünya, İslâm’ın bu temel ilkelerini görüp hayata geçirmedikçe kolay kolay sükûnet bulamayacaktır. Zalim olmaktansa zulme uğramayı tercih ederim, diyen şarklı bir bilge gibi zulmü reddetmeliyiz. Ayrıca şu da unutulmamalı ki, zalimler ve zulüm taraftarları elbet bir gün kendi ektiklerini biçeceklerdir. İlâhi adalet bunu gerektirmektedir.

Türk milleti, vatan bildiği toprakları şehitlerinin kanıyla suladı ve bugünkü hayatını şehitlerinin o mübarek kanlarına borçludur. Başkalarının canına, malına, namusuna vatanına saldırmadı; kendi canını, malını, namusunu ve vatanını savundu; kanını bu savunma uğruna akıttı. İslâm kültür ve medeniyetinin bin yıllık bayraktarlığını yapan bu millet, İnsanî değerleri yücelttiği ve temsil ettiği için tarih sahnesinde her zaman hak ettiği yeri aldı. Dinine, diline, devletine, vatanına, tarihine, kültürüne, hasılı bütün değerlerine bağlı bu millete, millî şairimizin dediği gibi, "tefrika girmedikçe düşman giremez" ve yürekler "toplu vurdukça" onu hiçbir güç ve kuvvet, hiçbir "top sindiremez".

Bu vatanın aziz gençleri! Milletimizin geleceği, ülkemizin bekâsı sizin elinizdedir. Dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olunuz; kendi geleceğiniz, milletimizin ve ülkemizin geleceği için hiçbir zaafiyet duruşu göstermeyiniz. Kardeşlik şuurunuzu canlı tutunuz. Dünyada ve etrafımızda olup bitenleri millî ve manevî değerlerimize bağlı kalarak, akılla ve sağduyuyla karşılayınız, inanıyorsanız, gelecek sîzindir. Gelecek zaten sizindir!