Makale

KAYNAK BİR ESER ER-RİSALE

KİTAP TANITIMI
Seyfettin YAZICI / Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

KAYNAK BİR ESER
E R-RİSALE

İmam eş-Şafi’nin “Er-Ri-sâle” adlı eseni, Islâm hukukuna ait kaynak eserler arasında yer alan ve fıkıh usulü alanında günümüze kadar gelen ilk yazılı eser olma özelliğini taşıdığı için ayrı bir öneme sahiptir.
Muhammed b. Idris eş-Safi, daha önce fıkıh usulüne dair dağınık halde bulunan kaideleri bir araya getirerek tahlil etmiş ve kendi görüşlerini de katarak bu kitabı tedvin etmiştir. Gerçi bundan önce büyük hanefi müc- tehidi İmam Ebu Yusuf’un fıkıh usulü sahasında ilk eseri yazdığı bildirilmekte ise de, bu eser maalesef elimize ulaşmamıştır. Arapça olan bu eser, günümüze kadar çok defa basılmıştır.”
“Er-Risâle’nin pek çok yazma nüshası olmakla beraber, bunlar arasında Rabi b. Süleyman (Ö. 270/884} tarafından yazılan nüshasının ayrı bir önemi vardır. Çünkü Rabi b. Süleyman’a bu nüshayı bizzat İmam Şafii’nin yazdırdığı bildirilmektedir.
Bu eser, Rabi b. Süleyman tarafından yazılan nüshası esas alınarak iki değerli bilim adamımız; D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir ŞENER ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi Islâm Hukuku Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim ÇALIŞKAN tarafından Türkçe- ye kazandırılmış ve
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmıştır.
Eseri hem aslına sadık kalarak, hem de anlaşılır bir Tükçe ile terceme ederek okuyucunun ve özellikle bu bilim dalı ile meşgul olanların istifadesine sunan her iki bilim adamını bu mesailerinden dolayı tebrik ediyor, böyle daha nice İlmî çalışmalarda muvaffak olmalarını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.
Eserde geçen âyet, hadis ve açıklamaya muhtaç konular hakkında dipnotlarda bilgi verilmesi; ayrıca kitapta geçen âyetlerin, sûre ve paragraf numaraları ile âyet meâllerinin; yine hadislerin tercemeleri ile paragraf numaralarının alfabetik sıraya göre çevirenler tarafından kitabın indeks bölümüne konulması araştırıcılar için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Kitap, birinci hamur kağıda basılmıştır. Çevirenlerin önsözü ve sonuna ilâve ettikleri indeks de dahil kitap 389 sayfadır. Kitabın müellife ait bölümü 1821 paragraftır ve her paragraf numaralanmıştır.