Makale

CAMİLER

CAMİLER

Göklere uzanan minarelerle
Yeryüzünün incisidir camiler.
Ay gibi parlayan kubbeleriyle
Yeryüzünün incisidir camiler.

Cennete uzanan yolun başıdır
Doğruyu anlatan mihenk taşıdır
İbretle bak, Koca Sinan işidir
Yeryüzünün incisidir camiler.

Minarede vardır şerefe, alem
Hakîkat yazıyor hep kalem, kalem
Güzelliklerine yetmez ki kelâm
Yeryüzünün incisidir camiler.

Kâbe, bu teşbihin imâmesidir
O Mescid-i Nebî bir tanesidir
Mescid-i Aksa da has hânesidir
Yeryüzünün incisidir camiler.

Mü’minler camide, secdede başlar
Mescide konurmuş mübarek taşlar
Allah için akar gözlerden yaşlar
Yeryüzünün incisidir camiler.

İlâhî davet var ezanlarında
Vahyin parıltısı Kur’anlarında
En güzel nakışlar duvarlarında
Yeryüzünün incisidir camiler.

Orada dinlersin İlâhî sözü
Mevlâ’ya yaparsın en güzel niyazı
Taşlara sinmiştir duânın özü
Yeryüzünün incisidir camiler.

Orada mutluluk, orada huzur
Hangisine baksan serâpâ bir nûr
Sanat âbidesi veriyor gurur
Yeryüzünün incisidir camiler.

Âyetle olunca vasfının biri
Diller anlatamaz o kutsal yeri
Harcına karışmış Peygamber teri
Yeryüzünün incsidir camiler.

Talip ULUŞAN