Makale

Okuma sevgisi

Okuma Sevgisi

Mithat BUĞUŞ

Aslında herkes okumayı sever ve okumak ister.
Fakat her isteyen bu isteğini yerine getiremez. Çünkü, kitap okumak, bir alışkanlıktır. Bu da genellikle öğrencilik yıllarında kazanılır. Fakat çoğumuz, geçmişte kalan dönemlerde maddi imkansızlık veya çeşitli nedenlerle bu güzel alışkanlığı kazanamamış olabiliriz. Ancak zamanı geçmiş değildir. Eldeki imkanları değerlendirerek bu güzel alışkanlığı şimdi kazanabiliriz.
İnsan okudukça, bilgi edinir. Bilgisi arttıkça da, bilgisinin azlığını hisseder. Bu onda okuma zevkini geliştirir ve okuma alışkanlığı kazandırır.
Meşhur Dale Carnegie “Ana dili dosdoğru ve güzel olarak söylemek ve yazmak için, güzel yazılar okumak, ezberlemek, konuşmak, çok kitap okumak gerekir.” diyor.
Dilimizdeki, şu güzel sözler de bizlere kitap ve okuma sevgisini öğütler:
“Kitap iyiyi, kötüyü, hayatı öğretir.”
“En faydalı dost kitaptır.”
“İlim okumakla artar.”
“Dünyayı kitaplar öğretir.”
“Okuma zevki, zevklerin en üstünüdür.”
“Kitap dilsize dil; gözsüze göz; güçsüze güçtür.”
“Fikirler harbinde kitaplar silahtır.”
“Medeni insanın en büyük ihtiyacı kitaptır.
Okuyan insan, fenalığa vakit bulamaz."

OKUMA
ALIŞKANLIĞI

Okumak, en güzel alışkanlıklardan biridir. Boş zamanları değerlendirmenin en faydalı şekli okumaktır. Ama, öyle her ele geçen kitabı değil, kıymetli, değerli kitapları çok okumalıdır. Aksi halde, iyi kötü demeden her gördüğünüzle kitap, dergi ve diğer yayınları alıp okumak, fayda yerine zarar verir. Bu nedenle:
Her şeyden önce, bize faydalı olacak kitapları seçmeliyiz. Sonra da onları hayat boyu istifade edeceğimiz bilgileri öğrenmek için okumalıyız. Önemli olan çok okumak değil, iyi okumaktır. Okuduğumuzu anlamaya çalışmalı, beğendiğimiz yerleri bir daha okuyup üzerinde düşünmeliyiz.
Kitaplar, bir bakıma yiyeceklere benzer. Çünkü yiyecekler vücudumuzu, kitaplar ise ruhumuzu besler. İyi yemek için ağzımıza aldığımız lokmaları acele etmeden güzelce çiğnemeli, kolay hazmedilecek hale getirmeliyiz. Kitap okurken de böyle yapmalı, güzel fikirleri zihnimize nakşetmeliyiz. Adamın biri, bilginlerden birinin yanında çok kitap okuduğunu söyleyerek övünürmüş. O zaman bilgin adama dönmüş ve demiş ki:
“Sağlam vücutlu olan kimseler çok yiyenler değil, iyi hazmedenlerdir.” İşte bu sebeple güzel bir kitabı bir kaç defa okumak, gerektiğinde notlar almak, beğendiğimiz cümleler üzerinde düşünmek ondan daha iyi faydalanmayı sağlar.
Bir de okuduklarımızdan ibret almaya bakmalıyız. Hayat hikayelerini okuduğumuz insanların faydalı fikirlerinden hisseler kapmaya çalıştığımız gibi, kötü bir takım hayat örneklerinden de dersler çıkarmaya bakmalıyız. Böyle yapmazsak, boşuna zaman ve emek harcamış oluruz.
“Kitap en iyi arkadaştır.” Ama her kitap iyi arkadaş olmaz. Arkadaşın İyisi ve kötüsü olduğu gibi kitabın da, derginin de, gazetenin de faydalısı ve zararlısı vardır. Mesela, tarihi bilgileri yanlış yazan, dini ve milli değerlere kıymet vermeyen, insanı kötülüklere teşvik eden, manen zehirleyen yayınlar karşısında uyanık olmak lazımdır.
O halde; hiç unutmayalım:
“ İyi kitap, iyi arkadaştır.”
“ Kötü kitap, kötü arkadaştır.”