Makale

Editörden

Editörden

Yeni bir eğitim yılına başlıyoruz. Genelde eğitimin özelde din eğitimin birey ve toplum için ihmal edilemez bir süreç olduğu ortadadır. Dergimizin bu sayısı, din eğitimi konusunda sağlıktı bir perspektif oluşturma yolunda bir adım olarak tasarlanmış, bu çerçevede din eğitimin insanı özgürleştirici yönü ile çağımızda din eğitim ve öğretiminin yaslanması gereken bilimsel temelleri konu edinen yazılara ağırlık verilmiştir. Bu sahanın bilinen en eski emekçilerinden Beyza Bilgin, yazısında çocuğun din eğitimi konusunda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara işaret etmekte; Din Öğretimi Genel Müdürü irfan Ayçan din öğretiminin temel ilkelerine temas etmekte, din öğretimi faaliyetinde dinin insan yaşamına anlam katan ve insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan bir olgu olduğu anlayışının öğrencilere kazandırılması gerektiğini belirtmektedir. Recai Doğan ise din eğitiminde yeniden yapılanma konusunu irdelemekte; din eğitim ve öğretiminde insana, düşünceye, hürriyete, ahlâka ve kültürel mirasa saygıyı temel alan bir yaklaşımın benimsenmesi üzerinde durmaktadır. Haşan Onat da eğitimin bireysel ve toplumsal özgürlük açısından taşıdığı önemi ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bu yazılarda sağlıklı bir din eğitimi amacına yönelik olarak dikkatimize sunulan kriterlerin Başkanlığımıza bağlı binlerce Kur’an Kursunda yapılan din eğitimi faaliyetinde de dikkate alınması gerektiği açıktır. Kurslarımızın geleceğini oralarda verilen eğitimin bilimselleşmesinde gördüğümüzü belirtmek isteriz.
İlerleyen sayfalarda ise gençlik sorunlarını irdeleyen, kuşak çatışması sorununa karşı gençleri anlama ve onlarla birlikte yaşama bilinci geliştirilmesini öneren, değerler krizinin gençler üzerindeki tesirlerini gözler önüne seren ve bu hususta medyanın etkisine dikkatlerimizi çeken dört ayrı yazıyı bulacaksınız. Ayrıca bu sayıda Din ve Sosyal Hayat bölümünde Ali Rıza Gül’ün "İslâm İktisat Düşüncesi ve İktisadî Hayattaki Tezahürleri" konulu bir yazıyı da ilginize sunuyoruz. Din işleri Yüksek Kurulumuzun çalışmalarını sîzlerle paylaşmaya bu sayımızda da devam ediyoruz. Korsan CD, kaset veya kitapların satın alınması ve kürtaj gibi çağdaş sorunlara dinin bakışını yansıtan fetvaları ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Gelecek sayımızda dosya konusu olarak evrenin en kıymetli varlığı insanın farklı tasavvur biçimleri üzerinde duracak, İslâm’ın insanı madde ve manasıyla bütüncül bir şekilde değerlendirişini irdelemeye çalışacağız. Ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle mâbetler ve çağdaş din görevlisinin vasıfları üzerine ikinci bir dosya daha yayınlayacağız. Ekim sayımızda Dergimizle birlikte size küçük bir sürprimiz olacak!
Söz açılmışken şunu da belirtmekte yarar görmekteyiz: Dergimiz eş zamanlı olarak internet ortamında da yayınlanmaktadır. Başkanlığımızın www.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden dergimizin içeriğine kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Gelecek yayın döneminde dağıtım konusunda sîzlerle birlikte bir hamle yaparak dergimizi daha fazla insana ulaştırmayı hedefliyoruz. Dergimizin içerik ve tasarımıyla popüler dini dergiciliğin ön saflarında yerini aldığını ve mevcut tirajının çok üstünde bir sayıyı hak ettiğini söyleyebiliriz.
Bizler her zaman olduğu gibi geniş yazar kadrosu ile siz kıymetli okuyucularımızın bilgi dağarcığına bir şeyler katmaya devam etmek istiyoruz.
Eğitim yılının başarılarla dolu geçmesini dileriz.
Saygılarımla.
Yaşar Çolak