Makale

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR

1878 yılında Antalya’nın Elmalı kazasında dünyaya gelen M. Hamdi YAZIR, dini tahsilde ön bilgilerini tamamladıktan sonra İstanbul’a ilim tahsili için yerleşti. Çeşitli hocalardan ders alan Elmalılı H. Yazır, müderris olarak bir çok medresede ders okuttu. II. Meşrutiyetten sonra Antalya mebusu oktu. Damat Ferit Paşa kabinesinde Evkaf Nazırlığı yaptı. TBMM’nce alman bir kararla "Hak Dini Kur’an DM’ adlı büyük tefsirini Diyanet İşleri Başkanlığı için kaleme aldı. 27 Mayıs I942"de İstanbul’da vefat etti.