Makale

EZAN’IN BANTTAN OKUNMASI HAKKINDA

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARI

EZAN’IN BANTTAN
OKUNMASI HAKKINDA

Seâir-i İslâmiye’den olan ezan, beş vakit namaz ile cuma namazı için, erkeklere müekked sünnettir. Vaktin değil, namazın sünnetidir. Nitekim belirli bir vakitte kılınması gerekmeyen kaza namazı için de sünnettir. Bu itibarla ibadettir.
Bilindiği üzere ibâdet, ( Yaratıcıya kulluk (ubudiyyet) ve tazim kasdı ile yapılır, insanlar tarafından meydana getirilen ve şuursuz olmaları itibariyle bir amaçları olmayan makina ve cihazların hareket ve seslerinde Allah’ı tazim ve ubudiyyet kasdı bulunmadığı için, bunların ibadet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler artıp eksilmez; zamanın değişmesiyle mahiyet ve şekil yönünden değişmez. Nasıl emredilmiş ve Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından nasıl uygulanıp öğretilmişse, öylece yerine getirilir.
Ezan okumanın amacı, sadece vaktin girdiğini ilan etmek değildir. Şayet öyle olsaydı, bu ilânın (meselâ saatin vurması gibi) başka şekillerde yapılması da mümkün olabileceği gibi, vaktin girdiğini bilen kişiler için de gereksiz olurdu. Oysa bu gibi kişiler için de, gerektiğinde ezan okumak sünnettir. Ayrıca sünnetin yerine gelmesi (sıhhati) için, ezan okuyan kişinin müslüman ve akıllı olması şart olduğu gibi; deli, bunak, sarhoş, cünüp, fasık, câhil ve gayr-ı mümeyyiz kişilerin ezan okumaları da İslâm fakihlerince mekruh görülmüştür. Bütün bunlar dikkate alındığında, ses kasetinden yapılan ezanla, sünnet yerine gelmeyeceği gibi, meşruiyyetinden günümüze kadar, hemen bütün İslâm ülkelerinde aynı şekilde devam eden bir uygulamanın değiştirilmesinin kamuoyunda meydana getireceği muhtemel olumsuz tepkilerin de göz ardı edilmemesi gerektiği keyfiyetin Başkanlık makamına arzına karar verildi.