Makale

Müslümanın Kaderi

MÜSLÜMANIN KADERİ

"Şayet mü’minlerden iki grup çarpışacak olurlarsa, aralarını bulunuz. Buna rağmen tarardan biri (barışı kabul etmez ) ve diğerine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar onunla siz de savaşınız.
(HucuratSûresiS)
Hz. Peygamber (a.) şöyle^ buyurur: "ister zalim, ister mazlum olsun kardeşine yardım et," -YaResûlellah! Mazluma . yardımı anladık, fakat zâlime nasıl yardım edilir?
"Başkasına zulmetmekten onu alıkoyarsan, ona yardım etmiş olursun."
(Buhâri, Mezâlim: 3, lkrâh;7

NE Saddam’a, Ne Bush’a.. Müslümanın kaderine ağlıyoruz. İnsanlığın tarih boyunca geliştirdiği en kanlı silâhlar yine bizim başımızda patlıyor. Akılsızlığımız yüzünden.
Hiroşima ve Nagaza-ki"yi, vukubuldugu 40 yıldan bu yana anar, lanetleriz. Bugün gelinen nokta, Kuveyt’in petrol kuyuları aşkına 7 düveli üstümüze çekmek ise, bunun faturasını kim öder. Osmanlı ceddimizin 3 kıt’aya oturttuğu sulh sarayını içeriden ve dı-şandan tezgâhlanan şenâetlerle kundakla-yanlar, şimdi kıblegâhı-mız olan mübarek topraklarda CAHİLİYE Cİ-NAYETLERi’ne çanak tutuyorlarsa, bunun adına ne denir?,
"YAZIK" İSE, KİME YAZIK?. " -SAKIN BENDEN SONRA CAHİLİYE ÂDETLERİNE DÖNÜP, BİRBİRİNİZİN BOYNUNU VURMAYIN" buyuran son Nebi, son Peygamber, mübarek başını kaldı-rıp-baksa, ümmetinin bu tarihf izmihlali karşısında nice davranırdı?.
Kim kimden intikam alıyor?
.Dünyada milyonlarca insan açlıktan-kıtlıktan ölürken-, daha insanca yaşamaya harcanacak imkanların, insan öldüren silah imâline harcanması, hangi modern ibtidâiliğin tescilidir?
Tarihf mücrimler KA-ABİL, NEMRUD ve FİRAVUN, bu modern ibti-dâiliklere bakıp, ken-dilerinden utanıyorlarsa, o hicabı bugüne taşıyacak idraki kimden bekleyelim?.
400 yıl beklediğimiz, imar ettiğimiz topraklarda, şehit ecdadımızın kabirleri sahipsiz; intizar ve niyazları
münkesir ise, Türkiye olarak, günah ve vebalın neresindeyiz?, İnsanlığı "HAYRA çağiran" bir nesil mutlaka varolacaksa ve ilâhi vahiy Kıyamete kadar mübelliğlerini bulacaksa, "Sİlahla-
RA VE SİLAHSIZLANMAYA VEDÂ" çağrısını kim yapacak?. Bu soruları herkes kendi içinde, kurşundan ağır bir yük gibi duymalı, hissetmelidir!.
zira Müslümanın kaderine ağlama zamanıdır.
Müslüman oimanın vebali kolay değildir..

YETİŞ!..
Yetiş ayağının tozu olduğumuz Peygamber
Yetiş her zaman diri olan varlığınla
Yetiş yak lambalarımızı
Yetiş aydınlat karanlığımızı
Yetiş yeşillendir çöllerimizi
Yetiş dirilt insanımızı
Seni sevenin ismiyle yetiş bize Yetiştir bize
Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
Verim yağmuru insin ülkemize
Mekke’ye, Medine’ye, Şam’a
Kudüs’e, Bağdat’a, İstanbul’a
Semerkant’a, Taşkent’e, Diyarbakır’a
Yetiş Peygamber imdadı yetiş Yetiş Allah’ın izniyle
Sezai KARAKOÇ