Makale

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GÜNLER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GÜNLER

M. Şevki ÖZMEN

Hamd olsun Ulu Allâh’a, mübârek Ramazan’ın müjdecisi, üç ayların ilki olan Receb ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Ne mutlu bizlere!.

Receb ayının hilâli ufkumuzda doğduğu, gecelerimizi sihirli ışıklariyle nurlandırmağa bağladığı andan beri, işleri îman nûrîyle nurlanmış, kalbleri, vicdanları, ruhları Tevhîd Dîni’nin inançlariyle ebedi huzûra, ebedi râhatlığa, ebedi sürûra er­miş olanlar, muhakkak ki bir rûhaniyetin, mânevi havamıza yavaş yavaş sinmeğe, mânevi varlığımızı yavaş yavaş sarmağa başladığını hissetmişlerdir. İşte bu rûhâniyet, bu ilâhi-mânevî hava, binbir çeşid dünyâ hâilesinin, bütün bir sene boyunca ruhlarımızda bıraktığı gamı, kasâveti silmekte omuzlarımıza yığdığı ağırlığı, bedenlerimizde husûle getirdiği bitkinliği ağır ağır gidermekte; biz mü’minleri mübârek Ramazan’ı gereği gibi karşılamağa, onun feyzinden, onun nûrundan gereği gibi faydalanmağa hazırlamaktadır.

Din dilimizle (Şuhûr-u Selâse) dediğimiz bu mübârek aylarda ardı ardına gelen Regâib, Mi’rac ve Berat kandilleri, bir bakıma, çöllerde yer yer rastlanan vâhalara benzerler. Kızgın güneş altında ve kum fırtınaları arasında seyâhat eden çöl yolcu­ları bu vâhalarda nasıl dinlenme, yollarına devam edebilmek için güçlerini yenileme imkânı bulurlarsa, biz inanmış hayat yolculan da, bu mübârek gecelerde, bunalan ruhlarımızı ferahlandırmış, kalblerlmizi, vicdanlarımızı kaplayan gam-kasâvet kirle­rini, paslarını silmiş, bir senelik hayatımızın muhasebesini yapma, günahlarımıza tevbe etme imkânını elde etmiş oluruz. Yeter ki bu idrâke, bu şuüra ermiş olalım.

Cenâb-ı Hak bu mübârek aylar, geceler hürmetine bütün İslâm dünyasına inti­bahlar İhsan buyursun. İlâhi sûrunu, hidâyetini, rahmetini üzerimizden eksik etme­sin.

Bu münâsebetle mecmuamız, bütün mü’min kardeşlerimizin, yaklaşmış bulunan Mi’raç ve Berat kandillerini tebrik eder, hayra yönelmiş bütün İşlerinde muvaffak olmalarını Cenâb-ı Hak’tan diler.