Makale

TARİH VE İBRET: Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet

TARİH VE İBRET

"Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet"

TAHSİN YAPRAK
Emekli Vaiz

TARİH, Türk milletinin âlicenaplığını ve İslâm şuurunu sergilemedeki başarısını gösteren İBRET SAYFALARI ile doludur. Hem de o Türk milleti ki; yalnız HAK ve ADALETİ korvmak ve yaymak için cihadı kutsal HİZMET bildiği halde, en çok haksızlık ve ada-letsizlikle ve bilhassa insan haklarına riayetsizlikte suçlanmasına rağmen, gerçekte bu mefhumlara en büyük saygıyı gösteren MİLLET olagelmiştir.
Bu husustaki fedakârlık yarışında, "en yaşlı demokrasi ihtiyarları’ bile, Türk’ün hakka saygı ve hoşgörüsüyle yarış edememişlerdir. Tarihin sayfalarını rastgele açıyoruz: M. 1147 ve Hicreti Nebi’nin 542. yıl sayfası ve Anadolu Selçuklu Türkleri devrinden HAÇLI seferlerinin Anadolu’yu talan ettiği yıl ve yıllar... Haçlı ordusu Türkler tarafından bozguna uğratılmış ve geri çekilmeğe mecbur edilmişti...
Perişan olan Haçlı ordusundan bir kısım Avrupalı hristiyan, Antalya civarında kalmış, tabi savaş halinde oldukları Türklerin hücumlarından ve aynı zamanda da Rumların saldırılarından çok ezilmişlerdi. TÜRKLERİN KILICINDAN ÇOK, RUMLARIN HIYANETİNDEN’ perişan olmuşlardı. Oysa, dindaşları olan Avrupalı haçlılara, en çok Rumların yardım etmesi ve sahip çıkmaları gerekirken, aksine Rumlar ve bîçare haçlıların yiyeceklerini, giyeceklerini zorla alıyor, hatta hastalarına tedavi için gerekli olan ilaçlarını dahi bırakmıyorlardı. Türklerse, savaş şartlarının bittiğini ve barışçı insanlık şartlarının başladığını nazara alarak, o aç, hasta ve yoksul haçlılara ekmek verdiler, giyecek verdiler, merhamet gösterdiler. Hastalarını tedavi ederek canlarını kurtardılar. Rumların yağmaladığı para ve mallarını kurtarıp kendilerine iade ettiler..
Haçlıların korktuğu Türk kılıcı kınına girmiş, hiç beklemedikleri şefkat ve merhamet kanatları açılmıştı. Kendi dindaşlarından gördükleri vahşet ve mezalime karşı, Müslüman Türklerden gördükleri himaye Haçlılara GERÇEK HAKKIN MÜDAFİLERİNİN KİM OLDUĞUNU göstermiş ve ÜÇ BİNDEN FAZLA HAÇLI MÜSLÜMAN OLMUŞTUR.
İşte bu haçlı seferine katılan papaz ODON DE DEUİL, Hristiyanların müslüman oluşuna çok üzülmüşse de, şu itirafı yapmaktan kendini alamamıştır: "EY HIYANETTEN DAHA ZALİM OLAN MERHAMETİ." MÜSLÜMANLAR HRİSTİYANLARA EKMEK VEREREK DİNLERİNİ SATIN ALIYORLARDI, FAKAT BUNUNLA BERABER, TÜRKLER ONLARI MÜSLÜMAN YAPMAK İÇİN HİÇBİR ZORLAMA YAPMADI-LAR."