Makale

başyazı

başyazı

RIDVAN ÇAKIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN VEKİLİ

Peygamberler diyarı, medeniyetler membaı Orta Doğu yine sıcak günler yaşıyor. Bütün dünya yeni bir imtihandan geçiyor. Geride kan, gözyaşı, yoksulluk ve virane beldeler kalacak!

Bütün dinler, başta yüce dinimiz barıştan ve hürriyetten yanadır. Bütün ahlâk sistemleri de sevgi, hoşgörü ve adaleti esas kabul eder. Peki bu çılgınlık, bu savaş niye? Çağımızın insanı iki büyük savaş geçirdi, ama yine uslanmadı. Anlaşılan dinler ve ahlâk öğretileri insanlığa yeterince ulaştırılamadı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşından sonra insanlık tecrübesi, savaşların getirdiği yıkımları ve felâketleri görmüş olmalıydı. Çünkü kullanılan teknolojik silâhlar, savaş yurdunu havasıyla suyuyla, taşıyla toprağıyla, ovasıyla dağıyla yok etmektedir. Yani günümüzün dünyasında savaşların kazanan tarafı olmayacaktır.

Rekabet duygusu, aşırı hırs, yönetme ve sahip olma arzusu ölçü tanımaz bir biçimde insanlığın fıtratını esir almıştır. Bütün din mensuplarına, dinî liderlere ve temsilcilerine savaşa karşı, insanlığın çılgınlıklarına karşı birlik olma ve ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz. Geliniz, insanlığın ufkunu birlikte açalım. Ona yaşamanın, birlikte yaşamanın güzelliğini ve sorumluluklarını hatırlatalım. Unutmayalım ki, bu gemi batarsa hepimiz birlikte batmış olacağız! Esasında bizim kaygımız, sadece milletimiz için değil, insanlık içindir.

Vatandaşlarımıza mesajım şudur: Bölgemizde olup bitenleri doğru okuyalım, dikkatle takip edelim, ama millî birlik ve beraberliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, dinî ve tarihî hassasiyetlerimizi asla zaafa uğratmayalım. Bütün çabalarımıza rağmen bu talihsiz savaşı önlemek mümkün olmamıştır. Geçmişte bu bölgelerde otuz otuzbeşbin evlâdını toprağın bağrına tevdi etmiş ülkemizin kendi istiklâlini ve vatan bütünlüğünü korumaya yönelik her türlü tedbire başvurması en doğal hakkıdır. Bu tedbirler de alınmaktadır.

Milletimiz gün görmüş, gün geçirmiş, tarihî tecrübesi insanlığa örnek teşkil etmiş bir millettir. Anadolu onun bin yıllık yurdudur, bugünlere öyle küçük bedeller ödeyerek gelmemiştir. Yeri geldiğinde yeni bir tarih yazmasını da bilir.
Yüce Mevlâm milletimizi ve insanlığı her türlü felâketten korusun.