Makale

SEYAHAT NOTLARI

SEYAHAT NOTLARI

Ahmet Lâle:

"Bulgaristan’da camiler mahzun ve son derece bakımsız durumda..."

Bulgaristan’a gidip, Müslüman soydaşlarımızın durumunu yerinde gören, Dış ilişkiler Şubesi Müdürü Ahmet Lâle İntibalarını dergimize anlattı.

BAŞKANLIGIMIZI ziyaret eden Bulgaristan geçici Başmüftüsü ile birlikte, İmam-Hatip Liseleri ile Yüksek İslâm Enstitüsü talebelerine kitap götürmek üzere Bulgaristan’a gittik. Burada götürdüğümüz kitapları temin eden Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür ediyorum.
Bulgaristan’ın Başşehri Sofya’da Başmüftülük Makamı var. Bu Başmüftülük Türk, Pomak, Çingene Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunan müftülükleri idare ediyor. Her köy ve kasabada (şehir) hemen hemen cami mevcut. Eskiden kapalı olan camilerin çoğu açılmış. Bu camilerde görevli imam-hatipler var. Fakat yetişme tarzı bakımından pek ehliyetli değiller. Tabfî burada yetişme imkanlarını da göz önünde bulundurmak lazım.
Sofya’da bir Yüksek İslâm Enstitüsü; Şumnu, Rusçuk, Mestan ve Glojo-vo’da İmam-Hatip Liseleri açılmış. Başmüftülük bunları bana söyleyince heyecanlandım ama okulları görünce de hayal kırıklığına uğradım. Yüksek İslâm Enstitüsü 9 öğretim görevlisi ve 90 öğrenciden müteşekkil tek sınıflı bir bina. Eğitim sistemi de yetersiz. Enstitüde Tefsir, Hadis, Kelam, Kur’an-ı Kerim, Arap Dili, Tarih-i Umumi, Türk Dili ve İslâm Tarihi dersleri okutuluyor. Bu dersler belli kitaplardan takip edilmiyor.
Mestanlı’da bulunan İmam-Hatip Lisesi de yürekler acısı durumda. Burada Umumi Tarih, Bulgarca, Arapça, Kur’an-ı Kerim gibi dersler veriliyor. Fakat onlarda da büyük ölçüde kitap eksikliği mevcut. İnşallah bu kitapların da temin edilip onlara ulaştırılması büyük temennimizdir.
Bulgaristan’ın üçte ikilik bölgesinde Türkler yaşıyor. Gördüğümüz her yerde, Osmanlı’dan kalma pek çok esere rastladık. Camiler yıkılıp, yakılmasına rağmen üçer beşer de olsa ayakta kalmışlar. Camiler mahzun duruyorlar ve maalesef son derece bakımsız durumdalar. Bu da maddî imkânsızlıktan kaynaklanıyor. Son olarak Kırcaali Müftüsünden bahsetmek istiyorum. Çalışkan, gayretli her tarafa yetişmeye çalışan bu 29 yaşındaki Fikri Salih HASAN oralarda gençlere eğilmek icap ettiğini, dinimizin ancak bu şekilde ayakta kala-bileceğini ifade ettiler.