Makale

YOL

YOL
Sadiye Özgen

YOL VARDIR: "Kolayca koyulur insan!..
Hırs, kin ve ihtiraslar yoldaşı olur!..
Çoğunun sonu şehvetle biter bu yolların!..
Ya, saplanır kalır bataklığa: Cayr-ı meşru lezzetlerin esiri olur, ya da, yuvarlanır uçuruma: Paramparça dağılır!..
YOL VARDIR: Entrikalar, hıyanetler, kıpkızıl tuzaklarla çevrili!..
Çeker yabancı eller kişiyi bu yola!.. Kişi kendini kaybeder!..
ALLAH’ını, vatanını, millletini unutur!... "Öz"ünü maddeye satar!..
Efendi iken uşak olur!..
YOL VARDIR: Başkalarının hedefine gider!.. Kişi, körü körüne aldanır maskelere!.. Başkalarının "hürriyeti" için, kendi "esirliğine" koşar!.. İlerlemek, kalkınmak istiyorum" derken bindiği dalı
keser: Gülünç olur!...
YOL VARDIR: iyiliğe, doğruluğa, fazilete gider!...
Kişi, en güzel ahlâka kavuşur, huzurla dolar, ilimle beslenir bu yolda!...
ALLAH’ını, vatanını, milletini tanır, maddeye boyun eğip "öz"ünü inkâr etmez!.. Kişi, insan olmanın mutluluğuna erer!..
Bu YOL, KUR’AN-I KERİM’in, Hz. Muhammed’in yoludur;
Bu YOL İSLÂMİYETTİR: Hakka, hürriyete, medeniyete doğru ilerler!...
YOL VARDIR: Zordur, insanın bu yola koyulması!..
Bu yolda sımsıcak rüzgarlar eser!...
Benzi sararır dudakları kurur kişinin!...
Kişi, susuzluğunu giderecek pınar ararken, ummana dalar!...
Bu yolda güller açar burcu burcu!...
Bülbüller en içli bestelerini terennüm ederler!... Ve bu YOL:
AŞK YOLUDUR: ALLAH’a gider!...
Bu yolda kişi, kendini bulur, kendini tanır!...
Hamlıktan kurtulup, olgunlaşır!...
Kişi, bu yolun sonunda HAKİKATE ulaşır!...
AMA BU YOL: Kendini verebilenlerin yoludur!...