Makale

Ramazan İklimi

BAHATTİN AKBAŞ / Ankara Merkez Vaizi

Ramazan İklimi

Bütün bir yılın yeknesaklığını dağıtan, iklimlerden daha öte başlıbaşına bir iklimdir Ramazan. İnsanı alır götürür manâ iklimlerinin derinliklerine... Madde girdabında sıkışan, bocalayan bedenlere kurtarıcı bir nefhadır. Manâ boyutunu ihmal eden insanoğluna bir hatırlatmadır. Herşeyin maddeden ibaret olmadığı, insanın bedeni yanında ruhunun da bulunduğu gerçeği daha iyi hatırlanır bu ayda. Bedenin ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışan, didinen insana ruhun da bir takım hacetleri bulunduğunu öğretir.
Ramazan ayında tutulan oruç ruhlara sâfiyet ve yücelik verir. Oruçlu açlığın verdiği ruh hali ile halim-selim olur, adeta melekleşir. Devamlı suretle çalışan midenin de istirahata ihtiyacı vardır. Çok yemek, mideyi tıka basa doldurmak gafleti, fevri davranışı doğurur. Bunun için Hz. Peygamber, tam olarak doymadan sofradan kalkmayı öğütlemiştir.
Belli bir süre zarfında da olsa aç kalan insan açlığın acısını, açlık çekenlerin ızdırabını daha iyi idrak eder. Onlara el uzatmanın gerekliliğini daha iyi anlar. Nimetlerin değerini ve bunları var edenin kudretini anlamaya vesile olur. Dolayısıyla bu manevî atmosferde herşey anlamını bulur. İnsan kulluğun bilincine, yaratanın inayetine ne kadar muhtaç olduğu hakikatine ulaşır.
İnsan iftar vakti gelip ve orucunu açdığında vazifesini yerine getirmenin verdiği gönül huzuru ile O’nun ni- . metlerine uzanır. Bu sofra başka bir sofra; içindeki yiyecekler başka yiye- - çeklerdir. Diğer zamanlarda bu sofradaki tadı, nefaseti, lezzet ve bereketi bulmak mümkün değildir.
Ramazan iklimi sosyal hayatta da etkisini hissettirir. İnsanî duygular daha da yoğunlaşır. Yardımlaşma, paylaşma, diğergamlık gibi ulvi hasletler ’ anlanır. Davetler, bir sofrada iftar etmeler başka haz verir insanlara. Kötülük ve suç işlemeye karşı bir kalkan durumunda olan oruç ibadetinin sosyal hayata tesirlerinden biri de, suç işleme nisbetine olan tesiridir. İstatistikler Ramazan ayında suçlarda büyük bir düşüş olduğunu göstermektedir.
Onbir ayın incisi Ramazan’ın kendine münhasır manevî bir havası vardır. Yaz-kış, ilkbahar-sonbahar hangi 1 mevsim olursa olsun veya hava şart- ‘ lan nasıl olursa olsun-, Ramazan bütün bunların fevkinde farklı bir iklimdir. O’nun ikliminde yaşamak, kişiye yazın sıcaklığını-, kışın soğukluğunu unutturur. Ramazan ayının maneviyatından alınan hazzı başka zamanlarda bulmak ve tadmak mümkün değildir. Ne mutlu Ramazan’ın ruhlara hayat iklimi bahşeden manevî atmosferinden doya doya teneffüs edenlere…