Makale

EKMEK İSRAFI GÜNAHTIR

Doç. Dr. Fahri KAYADİBİ / Kocaeli Müftüsü

EKMEK İSRAFI GÜNAHTIR

Yüce Allah bir takım üstün meziyetlerle yaratmış olduğu insana dünya hayatını en iyi şekilde devam ettirebilmesi için sayısız nimetler bahsetmiştir, insana düsen bu nimetleri yüce yaratıcının rızası doğrultusunda yerinde ve gerektiği kadar kullanmaktır. Çünkü bu nimetleri nerede, nasıl kullandığının hesabı bir gün kendisine sorulacaktır.
Bu yüzden dinimiz israfı yasaklamış ve en kötü davranışlardan biri saymıştır. Maddi ve manevi nimetleri lüzumsuz yere, ölçüsüz olarak kullanmaya ve telef etmeye israf denir. Pek çok ailenin yıkılmasına, nice milletlerin çökmesine ve tarih sahnesinden silinmesine sebep olan israf, günümüzde de insanlık için en büyük afettir. Cenab-ı Allah bu korkunç felakete dikkatlerimizi çekmiş ve söyle ikaz etmiştir: “Yiyiniz, içiniz, ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah müsrifleri (saçıp, savuranları) sevmez.”’1 “Gerçekten saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karsı pek nankördür.” 2
Yüce Allah’ın bizlere bahsettiği nimetlerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz ekmektir.
Çünkü ekmek bizim için temel bir besin maddesi olduğu kadar sofralarımızın da vazgeçilmez bir unsurudur. Aynı zamanda ekmek üretimi güç olan bir besindir. Tarlalara buğday olarak ekilmesinden sofralarımıza gelinceye kadar oldukça uzun ve yorucu bir çok asamadan geçmekte ve her bir aşamada bir çok insan gücü ve emeği bulunmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ekmeğe gereken saygıyı göstermemizi tavsiye etmişler ve su mübarek sözleriyle ekmeğin önemine dikkatlerimizi çekmişlerdir: “Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah, ekmeği sayçpya değer krimştr. Kim ekmeğe saygı gösterirse Allah da ona ihsanda bulunur.”3
Bir araştırmaya göre Türkiye çapında ekmeğin en az % 12’si çöpe atılıyor. Üç büyük şehrimizde (İstanbul, Ankara, İzmir] her gün altı ekmekten bir tanesi çöpe atılıyor. Attığımız her parça ekmeği dünyada çok sayıda aç insanların beklediğini hatırımızdan hiç çıkarmamalıyız. Eğer açlıktan bir insan kıvranıyor ve hastalanıyorsa buna ekmeği çöpe atanlar sebep olmaktadır. Bunun için ekmeği çöpe atanlar günah işlemiş oluyorlar.
Bütün dünya insanlarının ortak sorunu haline gelen gıda israfına çareler aranmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu konuda çözüm üretebilmek maksadıyla 16 Ekim’i “Dünya Gıda Günü” olarak ilan etmiş, israf ve açlıkla mücadeleye başlamıştır. Yine bir çok sivil toplum örgütü günümüz insanının bu en korkunç hastalığına çare bulabilmek için yoğun çalışmalara girişmişlerdir.
Çağımızın insanı fert ve toplumları felakete götüren, kanser gibi korkunç bir afet haline gelen israftan, özellikle de ekmek israfından bir an önce kurtulmalıdır. Bilhassa müslüman toplumlar yüce dinimizin uyarılarına, tavsiyelerine ve prensiplerine uygun hareket ederek bu sorunlarını çözüme kavuşturmalı, diğer milletlere de örnek olmalıdırlar.

[1] Araf Suresi, ayet: 7.
[2] isra Suresi, ayet: 27.
[3] El-Mekasid’ul Hasene, 78. H. No: 153.