Makale

İSTİKBALİMİZİN ALTIN NESLİNE

MUAMMER YILMAZ

İSTİKBALİMİZİN ALTIN NESLİNE

En büyük yatırım kâinatın özü insana yapılanıdır. Böyle bir yatırım hiçbir zaman ölü değildir. Aslında insan bütün yatırımların sahibi, sebebi ve hedefidir.
Özmadenim, milletçe kalkınmamızın, uygar milletler seviyesine çıkmamızın temelinde sen varsın, ben varım. insan eli değmeyen toprak nasıl çorak ve çöl ise, yetişmiş insana sahip olmayan toplumlar ve milletler de benzi soluk, kansız ve öksüz çocuklar gibi boynu büküktürler.
Genç kardeşim! Gençliği ve gençliğini kiloda, yaşda, boyda, kırmızı yanaklar, kızıl dudaklar, lepiska saçlar ve çevik bacaklarda arama; bunların çoğu gelip geçicidir. Sen kendini tarihinin derinliklerinde, atalarının yüksek ahlâkında, insan sevgisinde, faziletinde ara. Onlardan hız ve ilham alarak dün ile bugünü birleştir. Maziye basıp, atiyi kucaklayan bir köprü, köprübaşı ol. Mazine tabanca ile ateş etme; edersen gelecek sana topla karşılık verir.
Misafir olduğun şu konakta Allah ve Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, Kur’ân ahlâkı ile korlanmış "yaşayan şehit" lerden ol. Önce kendini, sonra başkalarını tanı. Kâinattaki herşeyin ezelî ve ebedî bir kaynaktan aksedip geldiğini görerek kollarını Hakk’a ve haklıya uzat.
Kahve, diskotek, kafeterya ve izbe yerler sağlığını ve ruhunu bozar. Bunlar fikir çilesi ve ruhî asaleti bulunmayan kimselerin yeridir. Okuldan fabrikaya, ilim ve irfan yuvalarına koş. Meyve verecek dalını, gölge verecek kolunu kırdırıp, baş olacak gövdeni aç kurtlara yedirme; sonra beni de yakarsın, kendini de.
Her işte atalarını örnek alıp sade ye, sade giyin ve sade yaşa; şükürcü ol. Aşırı lüks, insanlardan fazilet ve güzel ahlâkı alıp götürdüğü gibi, bütün güzellikleri ve zevkleri de öldürdüğünü unutma.
Çalışmayı mutluluk ve ibadet, mücadeleyi haz olarak kabul et. İrfansız ruhlar, perişan ve cahil kitleler, cansız cesetler gibi ruhsuz ve şuursuz dolaşandır. Sen onlardan olma. Şu mübarek toprakları ilmin, inancın, ahlâk ve faziletinle ek ve sula.
Çile çekmeye alış, onu bir tohum gibi içine at. Yeşer ve yeşert. Çile çekmeyen insan hedefe ulaşmak bir yana, nice değerlerin- de kıymetini bilmez. Böyleleri ne güreşmesini, ne de ölmesini bilirler.
Tepeden tırnağa doğru sözlü, güler yüzlü ve her işinde, davranışlarında namuslu ol. "Namuslu adam, görevi ile hakkını ölçebilen adamdır". Kimseyi hor ve hakir görme, kusurunu yüzüne vurma.
Mensubu olduğun milletin menfaati ve hakları için öle- siye-bitesiye çalış. Asır üstü Deha’nın,
"Milletine hizmet eden onun efendisi olur" sözü kulağına nadide bir küpe olsun. Hakkından önce vazifen olduğunu unutma.
Olaylar karşısında cesaret ve metanetini kaybetme, sorumluluk almaktan çekinme. Çünkü hayat bir yol olduğuna göre, bu yolda ancak dayanıklı olanlar yürür. Erkân bilirsen, "Nereye ve niçin gittiğini bilen bir adama yol vermek için, dünya durup yana çekilir" sözünü unutma. Kendi ışığınla yolunu aydınlat. Başkalarının dikenli, ışıksız ve batak yolunda yürümek maazallâh yok olmaktır.
İnsanın derdiyle dertlen, sevinciyle kabına sığmayarak taş ve hizmet aşkıyla yanan bir meş’ale ol, gönlünü ve gönülleri alev alev yak. Nisan bulutu ol, hasretle yanan sinelere sular serp.
Irmak ol, çorak toprakları lalezâra çevir. Dolunay ol, zifiri karanlıkları aydınlat. Sonra deniz, sonra okyanus ol. Öyle köpür, dalgalan ki; o dalgaların her yeri alsın. Hakk’ın kolu ol; mazlumu koru, zalime fırsat verme. Bütün dost ve düşman gönülleri sevginle, imanınla kucakla; kucakla ki gönlünde boş bir yer kalmasın.
Çınar ağacım, dünyanın içinde bulunduğu bu çağda, "BİLGİ" çağında milletler durmadan ileriye dev adımlarla koşarken ve medeniyetin zirvesine ulaşırken, sen bütün bu olaylar karşısında sakın ha lakayt kalma. "Vaktini nakit bil". Bilmeyenlerin dünya ve arenasında ne hale geldiklerinin idrakinde ol. "Büyük balığın, küçük balığı her zaman yuttuğunu" unutma.
Delikanlım, Türkiyemizin istikbâli çelik kollarınızda ve sırtı yere getirilemeyen omuzlarınızdadır. "Kafdağı’ndan ağır. Himalayalar kadar yüksek, Turdağı kadar nurlu" vazifeyi yüklenip, üstesinden geleceğine inanarak gözlerinden öpüyor, sana bir kez daha başarılar diliyorum.
Sen asırlarca dünyaya nizam vermiş ve onun için yaratılmış, cihangir bir milletin evladısın, yine öyle olmalısın. Bu kudretin, "Damarlarındaki asil kanda mevcuttur."