Makale

Temizlik İbadetin Özüdür

Temizlik ibadetin özüdür...

Ali ASLAN


İLK insan, ilk peygamber Hz. Âdem dünyaya teşrif ettiği zaman, bugüne kıyasla, dünyamız kimbilir ne kadar temizdi, ne kadar güzeldi...
Günümüzde her saat binlerce çocuk dünyaya gelmektedir. Bunlar için yukarıdaki aynı sözü söylemek artık mümkün değildir. Son zamanlarda bilim adamları daha temiz, daha doğal bir çevrede doğumu gerçekleştirmek için çaba sarfetmiş-ler, nihayet Kur’an’da 1500 sene önce ifade edilen, "Su altı doğumu metodu nu bulmuşlardır.(1) Su temizdir. Bü hususu Sevgili Peygamberimiz şu hadisinde belirtmiştir: "Su, temiz olarak yaratılmıştır...(2)

DİNİMİZ TEMİZLİK ÜZERİNE
KURULMUŞTUR
İslâm her türlü temizliğe önem vermiştir. Dinimiz temizlik üzerine ku-rulmuştur.(3) Müslüman her yönden temiz olmalıdır. Müslümanın önemli görevlerinden biri de çevresini temiz tutması-dır. Çevre, bir şeyin yakını, dolayı, etrafı demektir.^) Yüce Allah Kur’an-ı kerimde, "... Orada günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever.", buyurmuştur.5) Temiz olan insanın çevresi pis olamaz. Ata-larımız, "Aslan yattığı yerden bellir olur" derken buna işaret etmişlerdir.
ÇEVREYİ KİRLETMEDEN
YAŞAMAK
Günümüz insanının en önemli sorumluluklarından biri de, kendi kirlettiği çevresini temizlemesidir. Aslında insanın çevresini kirletmeden yaşaması gerekir. Lâkin teknolojinin gelişmesine paralel olarak çevremiz devamlı kirlenmektedir. Bu konuda bazı insanlar o kadar duyarsızdır ki, temizlik yaptığını sanarak bütün dünyayı tehlikeye sokmaktadır. Ozon tabakasını delen deodorantlar buna misal teşkil etmektedir.
Eşref-i mahlûkât olan İnsanın, bulunduğu bu ilâhi makama uygun, temiz bir çevrede yaşaması en tabiî hakkıdır. Pis, havasız, mikroplu bir çevrede yaşaması ise sıhhî yönden son derece sakıncalıdır.
Cenab-ı Hak yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyi insanlığın hizmetine vermiştir.(6) Kâinatta fesad ve kargaşa yoktur. Bir denge, bir düzen, bir gaye vardır. Bu denge ve düzeni bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Çevreyi kirletmek veya kirlenen çevreyi temizleme-mek hem sıhhî açıdan, hem de kâinatın İlâhî düzeni açısından büyük bir suçtur. Bu sebeple, bütün insanların çevre temizliğine katkıda bulunması bir görevdir.
Çevre temizliğine ormanın ve yeşilliğin katkısı çok büyüktür. Tabiatın ciğerleri or-manlardır. Ağaçlar ve yeşillikler süstür, sağlıktır, güzelliktir. Bitkiler birer oksijen fabrikasıdır. Aynı zamanda kirlenen havayı temizleyen ilâhî bir temizlik aracıdır. Bitki havadaki karbondioksi-di temizleyerek, havaya oksijen verip, kirli havayı filtre etmektedir. Ne yazık ki, bu kadar çok faydası olan bitkiyi, ormanı, ağacı insanoğlu kesip yoketme yarışındadır. Bitki ve ağaçların yok edil--mm mesi bir yerde insanın kendisine saygısızlığıdır.
Temiz, bakımlı, havadar, yeşil bir çevrenin sıhhî ve psikolojik yönden çok yararları vardır. Bir çok hastalıklar için ilaçtan daha faydalıdır. Böyle yerlerde yaşayan insanların daha sıhhatli oldukları su götürmez bir gerçektir.
BATIDA VE BİZDE ÇEVRE
Çevre temizliği açısından ülkemizi Batı ile kıyaslayacak olursak ilk bakışta; Batının daha temiz, daha yeşil bir çevreye sahip olduğunu görürüz. Aslında Müslüman olarak bizim çev-remizin; şehirlerimizin, yollarımızın, evlerimizin, işyer-lerimizin çok net bir şekilde onlardan daha temiz olması gerekirdi. Fakat bunun böyle olmadığı görülmektedir. Şunu da unutmamak lazım İd, Bati, temizliği aksesuarda, estetikte aramıştır. İç temizliğine, ruh temizliğine önem vermemiştir. Bu ise asılda olmayan, görünürde bir temizliktir. Yediği, içtiği temiz olmayanın çevresi temiz olsa neye yarar? Oysa Cenab-ı Hak insanlardan yiyip içtiklerinin de temiz ol-masını İstemiştir. (7) Pis ve zararlı şeyleri yemek ve içmek, pis bir çevrede yaşamak, insanın kendisini bile bile tehlikeye atması demektir. Bu da Kur’an’da yasaklanmıştır.^)
İslâm Dini insanlardan içini, dışını ve çevresini temiz tutmasını istemiştir. Temizlik olmadan amel de olmaz. İslâm’da her amelin ayrı bir temizliği vardır. Temiz olmak, temiz yasamak ayrıca bir ibadettir. Hele bu temizlik umumun yararına olan çevre temizliği ise, onun sevabı daha da çoktur.
Temizlik hayattır, uzun ömürdür, berekettir. Temizlik güzelliktir. Temizlik insanlığın bir gereğidir. Güzel yurdumuzu temiz tutarak daha da güzelleştirmek hepimize bir vazifedir.
1- Kuran, Meryem Suresi, Ayet: 23, 24,25
2- Imâm-ı Gazâlî, ihyau Ulumi’d-din, C.1,s.345, Bedir Yayınevi.
3- Imâm-ı Gazâlî, a.g.e. S 333
4- Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.1.S.297
5- Kur’an, Tevbe Suresi, Ayet: 108
6- Kur’an, Câsiye Suresi, Ayet:13
7- Kur’an, Bakara Suresi, Ayet: 172
8- Kur’an, Tahrim Suresi, Ayet:6