Makale

başyazı

b a ş y a z ı


Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanlığının değişmeyen yerel ve evrensel temel görevi; dini anlama ve onun aydınlık mesajını hayatın değişik bölümlerine yansıtma konusunda sahip olduğumuz köklü mirası bütün zenginliğiyle tanıtmak, dinin hayatına ışık tutmasını, din ile çağdaş hayat arasında bağ kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi isteyen günümüz insanlarına rehberlik etmektir.
Dünyamızda meydana gelen sosyal ve kültürel değişmeler, hayatın nihaî anlamına dair arayış ve yönelişler, fertlerin iç dünyalarında oluşan boşluklar ve tatminsizlikler sebebiyle kutsala olan ilgi ve isteklerin artmasına paralel olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının temsil ettiği değerler ve üstlendiği hizmetler de günümüzde ayrı bir önem taşımaya başlamış, çoğu zaman da çeşitli talep ve tartışmaların yoğunlaştığı bir alan olmuştur. Üzerine düşen yasal görevin sınırları içinde kalarak, günümüz insanının talep ve ihtiyaçlarını karşılamayı, toplumsal huzur ve bütünleşmeyi sağlamayı bir sorumluluk olarak kabul eden ve bu duyguyla hizmet ve bilgi üreten Başkanlığımız, bir yüzünü kendini geliştirmeye, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi plânladığı hizmetlerine, diğer yüzünü de geleceğe, dinî alanda insanlık camiasına ne gibi değerler kazandırabileceğine ve insanlığın ortak hedeflerine ne gibi katkılar sağlayabileceğine çevirmiştir.
Bütün mensuplarıyla Başkanlığımız, ülkemiz, toplumumuz ve insanımız için yarar sağlamayan, barış ve istikrarımızı tehdit eden, millî ve manevî değerlerimizi zedeleyen her türlü tartışmanın dışında kalmaya ayrı bir özen göstermekte, buna karşılık Cumhuriyetimizin 81 yıllık tecrübesi içinde kat edilen mesafeye ve istikrara katkı sağlayacak ve bu çizgideki bir kamu hizmetini gerçekleştirecek her türlü fikir ve gelişmeye de kapılarını açmaktadır.
Başkanlığın din alanında sunduğu sağlıklı bilgi ve din hizmeti, bireyin dinî inanç ve pratikler konusundaki özgürlük alanına müdahale değil, onu din konusunda bilgilendirme ve ona bilinçli tercih imkânı verme çabasıdır. Bu yönüyle de toplumsal barışa, bireyin kendini özgür iradesiyle geliştirebilmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz.
Başkanlığımızın bütün personeli, özellikle cami görevlilerimiz, yukarıda değinilen ilkeleri, ülkü ve idealleri bir bir gerçekleştirmenin aşk ve heyecanını taşımakta, her yaştaki insanımızla zamanı ve hayatı paylaşarak, onlara hayırda öncülük, mutluluk ve kurtuluş yolunda rehberlik etmektedir.
Kuruluşunun 81. yılı vesilesiyle geçmişten bugüne, teşkilâtımızın değişik kademelerinde hizmet verenlerden ahirete irtihal edenleri şükran ve rahmetle anıyor, emekli olup hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyor ve hizmetinin başında olan tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum.