Makale

Feyizli ve Berekteli Gece : Kadir Gecesi

Feyizli ve Bereketli Gece
Kadir Gecesi

Şükrü Özbuğday
Din Işjçri Yüksek Kurulu Üyesi

"Hakk ın en şa’şaalı nûru tecelli etti,
Doğdu Kur’an güneşi, leyle-i fetret bitti."

21 Kasım Cuma gününü 22 Kasım Cumartesi gününe bağlayan gece Kadir Geces’idir.
Ramazan Ayı’nın yirmi yedinci gecesi Islâm âleminde "Kadir Gecesi"ola- rak bilinir ve kutlanır. Çünkü bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir.
Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir.
Bu gece, çok değerli ve müstesnâ bir gece olduğundan Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sûre ile şerefi yükseltilmiş, doksanyedinci sûre olan "Kadir Sûresi" buna tahsis edilmiştir. Bu sûrede gece ile ilgili olarak şöyle buyurulur:
"Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gece- si’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir, 1-5)
Yukarıdaki âyetlerden de anlaşılacağı üzere, insanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde inmiştir. Kur’an-ı Kerim gibi, insanlık için bir hidayet rehberi olan yüce kitabın böyle bir gecede inmesi ona çok büyük bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir. Şâir bunu ne güzel ifade eder: Hakk’ın en şa’şaalı nûru tecelli etti,
Doğdu Kur’an güneşi, leyle-
i fetret bitti.
Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, Cenab-ı Hakk’ın, ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması sebebiyle de Kadir Gecesi üstün bir değer taşımaktadır. Büyük melek Cebrail (a.s.)’ın, diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibâdet eden kulları selamlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da İlâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir.
Buhârî’nin pek çok rivayetine göre, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibâdet eder, âile fertlerini de ibâdet için uyandırırdı. (Bkz. Buhârî, Fadl-u Leyleti’l-Kadr, 3) Bu arada Peygamberimizin rastladığı Kadir geceleri hakkın- daki rivâyetler arasında yirmiyedinci geceye ait olan rivâyet, âlimlerin çoğunluğu tarafından tercih edilerek, bu gece Kadir Gecesi olarak kutlanagelmiştir.
Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece, bizim için Yüce Allah’ın bir lütfudur. Hiç şüphesiz Kadir Gecesi’ne yetişmek, biz mü’minler için büyük bir mutluluk olduğu gibi en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Kadir Gecesi’nin ibâdetle geçirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibâdet bin ayda yapılan ibâdetten daha hayırlıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25)
Kadir Gecesi’ne mahsus bir ibâdet yoktur. Ancak bu gecenin; namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihyâ edilmesi uygun olur. Üzerinde namaz borcu olanlar -hiç olmazsa bir günlük- kaza namazı kılabilirler. Böylece, hem namaz borçlarından bir kısmını ödemiş, hem de geceyi ihyâ etmiş olurlar. Namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları, sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur.
Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefâatçi olmasına sebep olabilir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyururlar: " Kur’an okuyunuz, çünkü o, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir."(Müslim, Misâfirîn, 252)
Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duâyı da Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Âişe (r.a.)’ye öğretmiştir. Hz. Âişe (r.a.), bunu şöyle anlatır: Hz. Peygamber’e dedim ki:
"Ey Allah’ın Rasûlü, Kadir Gecesi’ne rastlarsam nasıl duâ edeyim?"
Peygamberimiz (s.a.s.):
- "Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye duâ et buyurdu."(Tirmi- zi, Deavât, 85)
Değerli okurlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan dilerim.