Makale

başyazı

b a ş y a z ı

Prof., Dr., Ali Bardakoğlu
Diyanet İşleri Başkanı

İnsanlığın tarihiyle beraber var olan din; insanların tabiî varoluşsal ihtiyacı ve eğilimidir. Din eğitimi de, insanlardaki bu eğilim ve ihtiyacın sağlam bilgi zeminine ve makul bir çizgiye oturtulması, insanın dine olan ihtiyacının yerinde ve doğru bilgi ile karşılanması faaliyetidir.
Toplumların tamamını yakından ilgilendiren önemli konulardan birisinin din gerçeği olduğu dikkate alındığında, din eğitimini çağımıza uygun metot ve uygulamalarla yapmak ve her türlü (örgün-yaygın) din eğitimini deneme yanılma uygulamalarından kurtarmak, kendiliğindenliğe bırakmamak gerektiği kabul edilmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu gerçeği göz önünde bulundurarak, kendi bilgi ve kültürel birikimlerini yetişmekte olan kuşaklara aktarmak, topluma uyumunu sağlamak ve yetişkinleri geliştirmek amacıyla imkânları ölçüsünde eğitim etkinliklerini gerçekleştirecek kurumlan kurup onların sağlıklı çalışmalarını sağlarlar.
Tarih boyunca Türklerin devlet geleneğinde din hizmeti veren kurumlar oluşturulmuş ve bu kurumlar idarenin içinde yer olagelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran irade, böyle bir köklü geleneğe ve derin tarihi tecrübeye dayanarak, halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde din ve İslâm dini ile ilgili konulardaki bilgi ve uygulama ihtiyacını kurumsal olarak karşılamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Başkanlığımız, insanlarımızın dinî talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Okullarımızın yaz tatiline girmesinden sonra öğrenim çağındaki çocuklar için bütün camilerimizde temel dinî bilgiler ve Kur’an okumayı öğrenmeye yönelik yaz kursları açılmaktadır. Başta bu kurslarda öğreticilik yapan personelimiz olmak üzere tüm öğrenci velileri kursa katılan çocukların üzerinde uzun bir öğretim yılının yorgunluğunun bulunduğunu göz önünde bulundurmalı ve onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır. Gerek aileler gerekse cami cemaati, camiye gelen, gelmek isteyen çocukları teşvik etmeli, onları korkutmamalıdır. İnsanın dine olan ihtiyacının zamanında ve doğru bilgi ile karşılanması son derece önemlidir. Doğru dinî bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık insanlara iç huzuru, mutluluk ve özgüven verir.
Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocuklarımızın din eğitimine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımız bütün camilerimizde yaz kursları açmakta, bu kurslarda arzu eden vatandaşlarımıza ve çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve temel dinî bilgiler öğretilmektedir. Bütün çocuklarımızın iyi bir eğitim ve din eğitimi almasını, gerek kendisiyle, gerekse toplumla barışık iyi bir insan olarak yetişmesini arzu ediyor; bu çalışmayı toplumsal birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz bakımından önemli bir görev ve faaliyet olarak görmekteyiz.
Yüce Allah’tan, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar vermesini dilerim.