Makale

Atatürk'ün Dilinden

Atatürk’ün
Dilinden

Ayfer Balaban

"Millet!... Tanrı birdir, şanı büyüktür. Tanrı’nın selâmeti karşılıksız sevgisi ve hayrı üzerinize olsun..." (Hamza Zülfikâr, "Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi", Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999 , s. 20-21)
"Bu birleştirici kurtuluş toplantımız sona ererken, istekleri gerçekleştiren Allah Hazretlerinden doğru yolu göstermesini ve şanlı Peygamberimizin ruhunun bütün üstünlüklerden, bereketinden bağışlanması dileğiyle vatan ve milletimize ve sonsuz devletimize mutlu gelecekler dilerim. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 5) (Erzurum Kongresini kapatırken, 7 Ağustos 1919) "...Cenab-ı Hak meşru millî emeller uğruna ki mukaddes mücahedemizde hepimize hayırlı muvaffakiyetler buyursun. Amin." (Atatürk"ün Bütün Eserleri, C. 4, s. 273) (15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine, 11 Ekim 1919)
"Cenab-ı Hakk’ın kutsal mücadelemizde hepimizi yardımlarına kavuşturmasını, yanımızda olmasını ve Peygamber’in ruhaniyetine dayanan birlik içerisindeki örgütümüze yardımcı olmasını niyaz ederiz." (Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 272) (İstanbul’un işgali üzerine Islâm âlemine gönderilen beyannameden, 17 Mart 1920)
"Yüce Allah’ın izinleriyle Nisan’ın 23 üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı yapılacaktır...
Yüce Allah’tan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur." (BTDD, sayı: 23, s. 4-5; bkz., Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 1927, s. 373) (TBMM’nin açılışı ile ilgili genelge, Ankara, 21 Nisan 1920)
"Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et... Türklüğün, müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zinciri altında kalmasına müsaade etme!" (Kocatepe’de yaptığı dua, 26 Ağustos 1922)
Atatürk’ün yaveri Muzaffer Kılıç Büyük Komu- tan’ın Kocatepe’de bu duayı yaparken ruh hâlini "O anda gözlerinden bir kaç damla yaşın süzüldüğünü gördüm." diyerek anlatır. (Neda Armaner, "Atatürk’ün Din Anlayışı", Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı:276, Mart 1981, s. 64)
"...Ta ki, son din yurdunu yitirmesin, ta ki, milletimiz köle olmasın... Allah’ın laneti düşmana yardım edenlerin üzerine olsun. Allah’ın yardımı ve tevfiki... milletimizi ve yurdumuzu kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın." (Hakimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1920, s. 1) (28 Nisan 1920’de Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan TBMM’nin Memlekete Bildirisi bu cümlelerle bitmektedir.)
"... Ve bu şehamet (cesaret ve yiğitlik) meydanlarında rahmet-i Rahman’a kavuşan şühedamızın (şehitlerimizin) muazzez ervahına (aziz ruhlarına) hep beraber Fatihalar ithaf edelim..." (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.l, s. 265,285,287)