Makale

Editörden...

Editörden.

Her gün yeni bir başlangıç, her dergi yeni bir heyecandır. Dergimizin yeni bir sayısını sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sayımızın kapak konusunu hacca ayırdık. Kutlu yolun kutlu yolcularını dualarla uğurluyoruz...
Doç. Dr. İsmail Karagöz, yazısında haccın ibadet boyutunu ele alıyor. Dr. Ömer Menekşe ise, "Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı, ancak hedefleri bir, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın İlâhî aşkla bir araya gelmesi, birlikte Allah’a yönelmesidir" diyor. Haccın kutsal ikliminin ruh dünyamızda meydana getirdiği dönüşümü tarif etmek neredeyse imkânsızdır. Hac, bir duruş, bir dönüş ve bir yürüyüşü simgelemektedir. Bu eylemler özümüzü değiştiriyor, daha doğrusu bizi varoluşunuzun hakikatine ulaştırıyor.
Dr. Senai Demirci, o kadife üslûbuyla "Dünyanın bütün yolları hacının kalbine çıkar" diyor. Prof. Dr. İskender Pala, yazısında sürre alayını konu ediniyor ve sürre alayı için "yükü iman olan kervan" benzetmesini yapıyor. Dr. Ekrem Keleş, Kâ- be’yi görünce yapılacak ilk duanın önemini ve bunun insan üzerinde meydana getirdiği değişikliği ele alıyor. Abdurrahman Akbaş, nahif üslûbuyla, "Arafat’tan marifete" bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Nadiye Sevinç’in belirttiği gibi, hac gerçekten aşktır.
Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar, son peygamberin başşehri Medine’nin Müslümanlar için "bir mânâ şehri" olduğuna vurgu yapıyor. Bağrında âlemlerin efendisini taşıyan bu kutlu şehir, aynı zamanda İslam kültür ve medeniyetinin tohumlarının atıldığı bir şehirdir.
İşte, Müslümanın hayatını değiştiren ibadet budur. Bundan dolayı, Doç. Dr. Fikret Karaman, yazısında hac organizasyonunun ciddiyetine ve önemine dikkat çekiyor ve Başkanlığımızın hizmetlerini anlatıyor.
Diğer bölümleriyle de ilginizi çekecek olan dergimiz hak- kındaki düşünce ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı olarak, görevlilerimize ve dergi okuyucularına en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduğumuzu ve çabalarımızın ancak eleştirilerinizle güçleneceğine inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ilk sayısını ilginize sunuyor, bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz.

Yüksel Salman