Makale

Namaz Psikolojisi

Namaz Psikolojisi

Dünyada, belki de bütün dinlerdeki ibadetler içerisinde en çok uygulananı namazdır. Bir Müslüman her gün beş kez bu ibadeti yapmaktadır. Dolayısıyla namaz, ergenlik döneminden ölünceye kadar Müslümanın hayatında önemli bir yer işgal etmektedir.
Hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olan namazın her yönüyle ele alınması, değerlendirilmesi çok doğaldır. Namazın en çok insanın ruh dünyasına, düşünce, duygu ve davranışlarına etki ettiği, onun kişiliğinin şekillenmesinde büyük bir rol oynadığı malumdur. Namazda okunan ayetler, dualar ve zikirler sadece namazla sınırlı kalmayıp, sonraki yaşamını da etkilemekte Müslümanı mümin seviyesine taşıyabilmektir.
Bu ibadetin diğer bir boyutu ise temizliktir. Namaz gibi bir ibadetin abdest almayı ön şart kabul etmesi, beden ve ruh temizliğine ne kadar önem verdiği açıktır. Abdestin ise bedeni ve ruhu ne kadar temiz, diri ve sağlıklı tuttuğu aşikârdır. Bu, bilimsel olarak da açıklanmıştır.
Prof. Dr. Hüseyin Peker’in Namaz Psikolojisi adlı eserinin 1. bölümünde namazın psikolojik süreçleri, şekilsel ve içsel boyutu, ezan, abdest, namazı arzuyla kılmak için gerekenler, Allah’ın bir emri oluşunun hatırda tutulması, sadece bir görev olarak değil de Müslümanı iki dünyada da mutlu kılacak olması, Allah’a yükselen bir yol olarak algılanması ve cemaatin önemi vurgulanmaktadır. 2. bölümde ise, ayetler ışığında istemeyerek namaz kılanlar, gösteriş için kılanlar, namazla alay edenler ve namazı sadece Allah için kılanlardan bahsedilmektedir. Eserin 3. bölümünde, sevgi, saygı ve korku, namaz ve şükür, namaz ve merhamet, namaz ve kalp temizliği, namaz ile ruh ve beden sağlığı gibi konular, son bölümde ise sure, dualar ve zikirlerin Türkçe yazımı ve manaları yer almaktadır.
Prof. Dr. Hüseyin Peker’in TDV yayınlarından çıkan Namaz Psikolojisi adlı eserinde, namaza psikolojik açıdan bakılmakla beraber, Müslümanın Allah (c.c.) ile kurduğu iletişim ve bu esnada gerçekleşen ruhi ve bedensel değişimler ilgi çekici bir yaklaşım ve üslupla ele alınmaya çalışılmaktadır.
(Namaz Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara 2014)

Zeydiyye Mutezile Etkileşimi
Mehmet Ümit
Ankara 2010
İsam Yayınları
S: 255

Şia’da Gaybet İnancı ve Gâib Olan İkinci İmam
Cemil Hakyemez
Ankara 2008
İsam Yayınları
S: 248

Sosyal Hayat Işığında Zâti Divanı
Vildan Serdaroğlu
Ankara 2013
İsam Yayınları
S: 488

Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları
Elşad Mahmudov
Ankara 2010
İsam Yayınları
S: 510