Makale

MEDYA KRİTİK

Bahattin Akbaş
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

medya kritik • medya kritik • medya kritik • medya kritik • medya kritik • medya kritik •

Kutlu Yolculuk ve Medya
İslâm dininin beş temel esasındanbiri olan hac ibadetini yerine getirmek için çıkılan yolun adıdır kutlu yolculuk. Bu kutlu yolun yolcuları da Allah’ın misafirleridir. Elbette Yüce Allah onlara en güzel ikramlarda bulunacaktır.

Müslümanları yakın veya uzak diyarlardan, ırak illerden yola çıkaran; onları evinden, barkından, işinden, gücünden, evladından, yakınlarından, dostlarından ayrılmak suretiyle Ravza’ya, Kâbe’ye getiren güç şüphesiz iman gücüdür. İnsanlar arzın her bir yanından çeşitli vasıtalarla akın akın bu kutlu yola koyulmakta, Allah’ın evini ve O’nun kutlu nebisini ziyarete gelmektedirler. Her ırk ve renkten insanı hac yolculuğunda buluşturan ve Haremeyn’de bir araya getiren şey; onların Allah’a ve Rasûlüne olan bağlılıklarıdır.

Milyonlarla ifade edilebilecek bu kadar insanı bu yollara sevk eden inanç ne büyük bir inanç ve bu din ne muazzam bir dindir. Yine bu kadar sayıda insanı böyle bir yolculuğa sevk eden başka bir güç veya din var mıdır acaba? Yoktur diye düşünüyorum... Hac yolculuğu sadece kemmiyet olarak düşünüldüğünde bile muazzam bir vakıadır. Konunun mana boyutu da nazarı dikkate alındığında bu dinin ulviliği, bu dine gönül veren aşkullah ve aşkı Rasûl adına yollara dökülen kutlu hac yolcularının değeri daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüce inanç olmasa bu insanları bu yollara dökmek mümkün müdür? Büyük meblağlar ödeyerek ve meşakkatleri şevke dönüştürerek bu ibadete çıkan insanları, onların himmet ve gayretlerini takdir için kelimelerin kifayetsiz kaldığını düşünüyorum.

Diğer yandan gidemeyenlerin, kurada çıkamayanların beytullaha ve Rasûlüllah’a duydukları hasreti ve bu hasret içerisinde bekleyişlerini, onların haleti ruhiyelerini düşünüyorum. Yüce Allah gidemeyenlere de bu yolculuğu ve onun manevi hazzını tatmayı nasip eylesin. Bu kutlu yolculuk bir mekteptir, medresedir. Bir okuldur hac ve umre yolculuğu. Bu okulun hazırlık sınıfını yolculuğa çıkmadan vermek, geçmek gerek.

Din alanında insanlarımız gün geçtikçe daha da bilinçleniyor. Ömürde bir kez fırsat bulunabilen kutlu hac yolculuğu için de ayrıca bilinçlenmek ve hazırlanmak gerekiyor. İlgili kitapları okumak, ilmihal bilgilerini kavramak, hac öncesi seminerleri dikkatle takip etmek önem taşıyor.

Sembollerle dolu olan, İslâm’ın evrenselliğinin en belirgin biçimde yaşandığı hac ibadetine ruhen, aklen ve bir bütün olarak hazırlanmak ayrı bir önem taşımakta. Hazırlık olmalı ki, hac yolcusu neyi ne amaçla yaptığını iyi bilsin. Hac Hakk’a yürüyüştür. Arınmadır her türlü olumsuz şeylerden. Eşitliği, kardeşliği, sabır ve tahammülü, Allah’ın birliğini, O’nun yüceliğini hacla daha iyi anlar insan. Hacla mahşeri yaşar Müslümanlar. Ölümden sonra dirilişin bir remzidir hac. Bu bilince erişebilmek de önem arz ediyor.

Medyamızda da hac konusunda bu bilinçlenmenin tezahürlerini görmek mümkün. Şükür ki son zamanlarda artık medyada “hac bu yıl kurban bayramına denk geldi” veya “kurban bayramı bu yıl hacca denk geldi” nevinden haberlere rastlamıyoruz. Haccın kurban bayramı arefesinde ve kurban bayramı günlerinde ifa edildiğini pek çok kimse veya çevre gibi medya da kavramış durumda. Medyanın hacla ilgili haberlere verdiği önem de içerik ve süre olarak yıldan yıla artış göstermekte, ekranlarda hac ibadeti ile ilgili haber, yayın ve görüntüler yayınlanmaktadır.

Medya milyonları yakından ilgilendiren bu kutsi yolculuğu zaman zaman canlı yayın ve bağlantılarla habere konu yapıyor. Hatta zaman zaman hacıların veya hacı adaylarının yaptığı ibadetlerin safahatı haberlerde canlı bağlantılarla ve kısa görüntülerle ekrana getirilmektedir. Yazılı medya da hacla ilgili haber, görüntü ve yazılara yer ayırmaktadır. Medya gün be gün bu yolculuğun safahatını kısa kısa da olsa izleyicilerine takip etme imkanı sunmaktadır. Allah’ın misafirlerine hayatlarında unutamayacakları anlar yaşatan kutlu hac yolculuğuna karşı medyanın ilgi göstermesi, duyarlı olması ve sağlıklı yayınlar yapması insanlarımızın ortak hissiyatı ve beklentileri cümlesindendir.