Makale

Cami Çocuk Buluşması

Abdurrahman Akbaş
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Cami Çocuk Buluşması

Yaz kursları, çocuğun hem dünya hem de ahiret
mutluluğunu hedef alan terbiye ocaklarıdır.

Yaz Kur’an kursları, ilk orta eğitimin tatile girdiği yaz aylarında halkımızın, "Dinini-Kur’anını öğrensin" diye, çocuklarını büyük bir içtenlik ve şevkle mahalle camilerine göndermeleri ile gerçekleşen, kısa süreli dinî eğitim faaliyetidir.
Yaz Kur’an kursları çocuklarımızın ellerinde elifbâlar, Kurân-ı Kerîmlerle camilere koşup, İslam’ın rahmet prensipleriyle tanıştıkları bir yerdir. Kıpır kıpır, cıvıl cıvıl melek safiyetli yavrularımızla camilerimiz, daha bir şenlenmekte, rengârenk çiçek demeti misâli süslenmektedir.
Aziz milletimiz, Yüce Allah’a ve O’nun kitabına duyduğu engin sevginin bir işareti olarak, çocuklarını yaz kurslarına göndermektedir. Çocuklarının temel dini bilgileri, Kur’an-ı Kerim’i, Allah’a nasıl ibadet edileceğini öğrenmesini arzu etmektedir. Kısa süreli de olsa bu eğitimin neticesinde hayırlı bir evlat beklemektedir. Her şeyin maddi değerlerle ölçüldüğü, ahlâk, iffet, samimiyet, doğruluk gibi mefhumların yıpranmaya yüz tuttuğu günümüzde, bu kurslar daha bir önem kazanmaktadır.
Yaz kursları, çocuğun hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedef alan terbiye ocaklarıdır. Bu kurslarda çocuklarımız, Rabbimizin bizlere en büyük hediyesi olan Kur’an-ı Ke- rim’le kucaklaşmakta, onun sevgi pınarına dalmaktadırlar. Kur’an, onların ruh dokusudur. Ona bağlı oldukları müddetçe gönülleri huzurla dolacak, kişilikleri onun ikliminde neşvü nema bulacaktır. Bunun için çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye, onların gönüllerini Kur’an ışığıyla aydınlatmak olacaktır.
Çocuklarımıza, kitapların en yücesi Kur’an-ı Kerim’i öğretip, prensipleriyle yetiştirmek bizlere Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak, dünya ve ahirette büyük ikramların kapılarını açacaktır. Kur’an terbiyesi ile büyümüş evlatların anne ve babaları, cennette herkesi imrendirecek, anne ve babalarını taçlarla taltif edilmelerine vesile olacaklardır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz: "Kim Kur’an’ı okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına ışığı güneş aydınlığından daha parlak bir taç giydirilir ve yine onun anne ve babasına değeri dünyalara değişilmez iki elbise giydirilir. Onlar: Bunlar bize niçin giydirildi? diye sorduklarında; kendilerine: Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesinden dolayı diye cevap verilir."(Ahmet b. Hanbel, Müsned, 3/440) buyurmaktadır.
Çocuklarımız büyük bir heyecanla geldikleri bu kurslarda edindikleri kanaatlerini bir ömür boyu unutmayacaklardır. Din görevlisinden, cami cemaatinden gördüğü tavırlar, ezberlediği namaz duaları, İslâmî prensipler, Sevgili Peygamberimizin hayatından kesitler ve onun güzel sözlerinden örnekler hatırlarda kalacaktır. Bu açıdan din görevlilerinin, cami cemaatinin çocuklara göstereceği tavırlar oldukça önemlidir. Onlara gösterilecek bir tebessüm, sıcak bir dokunuş, ilgi ve hediyeler dine bağlılıklarını artıracaktır. Çocuklarımıza sergilenecek yanlış tavırlar ise onların dinimize bağlılıklarını zedeleyecektir. Bu konuda büyük oranda sorumluluk, din görevlilerine düşmektedir.
Anne-baba ve eğitimciler olarak bir çocuğun kaybedilmesini, bütün bir neslin kaybedilmesi olarak düşünmek durumundayız. Dolayısıyla çocuklarımızın Kur’an ikliminden kopmamasına büyük gayret gösterelim. Çocuklarımıza kazandırılacak iyi bir terbiyenin, maddî fedakârlıkla mukayese edilemeyeceğinin bilincinde olarak camilerdeki yaz kurslarına gereken önemi verelim.