Makale

Dirilişe Çağrı

Kitap Tanıtımı

"Dirilişe Çağrı"

Mesut Özünlü

"İmanın en büyük imkân olduğuna inananlar ve yeniden doğmak isteyenler için…" ibarelerini kitabının üst başlığına kondurarak girmiş söze Hüseyin Kılıç, ‘Dirilişe Çağrı’ adını verdiği yazın çalışmasında. Kitap; on iki kıtalık, kafiyeli ama şairlik kaygısı bulunmayan bir "önsöz" ile "giriş" yazısı ve "iki bölüm"den oluşuyor. Birinci bölümde; İmam, Ümmet, Mümin gibi dinî kavramların yanı sıra "Bilinç Enkazı, Yük Olan Değil Yük Alan Olmak, İz Bırakanlar İzlenir..." şeklinde yirmi üç adet başlık yer alıyor. İkinci bölüm ise elli üç başlıktan oluşuyor, "Yürekleri Titreten Kelam, Selam; Derdi ve Değeri Olanlar İletişim Kurarlar; Bir Gül Ver, Gülün Yoksa Gülüver; Sorunlu Değil Sorumlu Gençlik; Kalbindeki İmana, Elindeki İmkâna Şahit Ol; Cesaretin Bittiği Yerde Esaret Başlar; Korkuları Korkutmak; Vakti Boş Olanın Vaadi de Boştur…" şeklinde oldukça ilgi çekici, bir o kadar da bilgelik çağrışımlı konuları içeriyor.
Dört yüz sayfayı aşan, büyük bir emek ve düşünce ürünü olduğu izlenimi veren bu kitap; bir dizi İslami kavramın yanı sıra çok sayıda tarih, toplum ve ahlakla ilişkili olay veya olgular zincirinin kişisel birikim ve perspektifle yeniden ele alınıp bir örgüye dönüştürülmesi ile ortaya çıkmış. Ayrıca bu eser için; mevcut durumdan daha çok olması gerekeni sorgulayan; idealist, duygu yüklü, bir nevi yazarın kendi nefsini de içerisine koymayı unutmadığı bir yığın kırıklık ve kopuşun cevabını bulma istiğrakının bir hamulesi; son otuz yıldır dinî çevrelerde dillendirilen temenni, etkileniş ve retoriklerin tepkisel ama samimi bir arayış seremonisi denilebilir.
Yazar Kılıç; "İmam" başlığı altında ele aldığı konuyu önce morfolojik ve dinî açıdan detaylıca inceliyor, sonra ayet ve hadislerle temellendirmeye çalışıyor, ardından ‘olmuş’ ile ‘olması lazım’ı mukayese ediyor, daha sonra kendisini de işin içinde sorumlu addederek ‘o’ndan ‘biz’e, bizden ‘idealizme’ yelken açıyor. Korkuları Korkutmak başlıklı yazısında ise yazar: "… Tarihi, kalabalıklar değil korkusuz yürekli insanlar yazdığına göre, biz de yüreğimizi ortaya koyarak kendi tarihimizi ve talihimizi yaşayabiliriz." sözleriyle hepimizi yüreklendiriyor, âdeta içimizde küllenmeye yüz tutmuş gibi duran fütüvvet ruhunun gongunu harekete geçirmeye çalışıyor. (Hüseyin Kılıç, Dirilişe Çağrı, Fecr Yayınları, I. Baskı, 408 s., Ankara, Şubat 2013.)


Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Dr. Ömer Menekşe,
Ebabil yayıncılık, 2013, 319 s.

Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi
Prof. Dr. Mehmet Şeker,
4. Baskı, DİB yay. 2012, 191 s.


Işk imiş her ne var Âlem’de
İhsan Fazlıoğlu,
Klasik yay. 2011, 147 s.


İnsan ve İletişim
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Akçağ yayınları, 2011, 224 s.