Makale

Başyazı

b a ş y a z ı

Prof., Dr., Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Göz nurumuz, gönül huzurumuz, sevinç kaynağımız ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız, aynı zamanda ailelerine verilmiş birer emanettir. Bu emanete riayet edilmesi için onların bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi, iyi bir eğitimden geçirilmesi, ahlâken olgunlaştırılması gerekir. Bu eğitimin de en elverişli zamanı, çocukluk yaşlarıdır. Bu yaşlar, çocuğun bütün hayatının şekillendiği ve kişiliğin temel özelliklerinin kazanıldığı zaman dilimidir.
Çocuğun eğitimi aile ocağında başlar, okul ve çevre ile devam eder. Çocuk, sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve paylaşma gibi önemli ahlâkî erdemlerle aile kucağında tanışır. Bu bağlamda anne ve baba, çocuğun ilk öğretmeni konumundadır. Dolayısıyla her anne ve babanın, kendilerine İlâhî bir emanet olarak verilen çocukların eğitimindeki sorumlulukların bilincinde olması, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için hiçbir özveriden kaçınmaması gerekmektedir.
Gerçek şu ki, çağımızda güçlü toplum olgusu, toplumların bilgi ve eğitim düzeyleri ile yakından alâkalıdır. Birlik ve beraberliğimiz, sahip olduğumuz dinî ve kültürel değerlerimizi genç nesillerle aktarmakla güç kazanacak, bu da eğitimle olacaktır. O zaman anne ve babalar olarak cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm yavrularımızın eğitimli birer birey olarak yetişmelerini sağlamak zorundayız. Zira Yüce Dinimiz İslâm, kadın-erkek her Müslüman’a ilim öğrenmeyi farz kılmış, bilginin her nerede olursa olsun alınmasını tavsiye etmiş, bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını vurgulamıştır. Bu nedenle, çocuklarımızın, özellikle de annelik gibi kutsal bir misyonu üstlenecek kız çocuklarımızın eğitim almalarını, hatta yetenekleri ölçüsünde ilimde kariyer sahibi olmalarını toplum olarak önemsemek ve sağlamak, dinî-millî bir görevimizdir.
Unutmayalım ki, okumayı seven, bilgi ve kültür seviyesi yüksek nesiller, bir milletin geleceği için büyük ümit kaynağıdır. Fert ve toplumların başta gelen düşmanı ise bilgisizliktir. Sevgili Peygamberimizin "Hiçbir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel miras bırakamaz" hadis-i şerifi, bu konuda hepimize mihenk taşı olmalıdır. İşte her yaz döneminde, çocuklarımızın din eğitimine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımız, yaz kursları düzenlemekte, bu kurslarda, arzu eden vatandaşlarımıza ve çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretilmektedir.
Gerek çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmesi, gerek toplumsal birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz açısından din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmek, gereken yaşta din eğitimi almak, din eğitimini yeterli düzeyde, sağlıklı bir yöntemle ve içerikte verebilmek fevkalâde önemlidir.
Yaz kurslarımızın bu öneme denk bir başarı içinde geçmesini temenni ediyorum.