Makale

Bizden...

Bizden...

Merhaba sevgili okurlar,
Herkesin üzerine düşeni yapması, toplum hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin en önemli kurallarındandır. Her şey bir emanet ve her emanetin de bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu zihninde ve yüreğinde hissedenler, hayat defterlerine ne yazdıklarını düşünerek hareket eder, üzerlerine düşeni gereği gibi yerine getirirler. Aile bireyliği, vatandaşlık, yöneticilik ve daha başka pozisyonlarda çalışma ve üretme gibi her birimizin üstlendiği farklı sorumluluklar bulunmaktadır. Mazeretlere sığınmadan fikir, sanat, teknoloji, ticaret, kısaca her hizmet alanında kişilerin çalışma ve üretim bilinci ile hareket etmesi, toplum hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin en önemli kurallarındandır. Bireysel var oluş kimliğimizi üretme, paylaşma ve saygı anlayışı içerisinde güçlü tuttuğumuz ölçüde, hayatı daha anlamlı ve yaşanılabilir kılmaya da o denli katkı yapmış sayılırız.
Yapılan ve üretilen şeylerde malzemeden veya mesaiden eksilterek haksız kazanç elde edenler, şikâyet edip eleştirdiği şeyleri yapanlar, öncelikle kendi vicdanlarıyla yüzleşmeyi denemelidirler. Ayrıca, başkalarının hata ve kusurları, bizlere teselli kaynağı da olmamalıdır. Zaten insan olma sorumluluğu, öncelikle dinî, ahlâkî ve hukukî olmak üzere, her yönden bireylerin daha duyarlı olmasını da zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizde yaşanan depremlerin, trafik kazalarının ve ekonomik krizlerin vs. acı bilânçosuna bakıp üzülürken, bu sonuçlar üzerindeki bireysel sorumluluklarımızı da yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Bu noktada, "İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle, karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır." (Rum, 41) ayeti son derece anlamlıdır.
Bu arada zaferler ayı ağustos içerisinde üç ayları da idrak edeceğiz. Millî ve manevî değerlerin bütünleştiği bu zaman diliminin, bizler için bir göz ve gönül aydınlığı olmasını diliyor ve ümit ediyorum.
Bir başka sayıda buluşmak dileğiyle...
Ahmet Onay