Makale

Gençlerimizle daha aydınlık günlere...

BAŞYAZI

Gençlerimizle daha aydınlık günlere…
Gençlik, hayatın en hareketli, dinamik, bir o kadar da önemli bir dönemidir. Kişinin fizyolojik, ruhi, duygusal bakımdan değişip geliştiği bu dönem, iyi ve kötü alışkanlıklar kazandığı, faydalı ve zararlı bilgiler edindiği, çevresini ve arkadaş gurubunu oluşturduğu, kişilik ve karakterinin yerleşmeye başladığı bir zaman dilimidir. Onun için de, Kur’an’ın tabiriyle ‘Rahman’ın kulları’nın, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize gözaydınlığı kıl ve bizi de Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” (Furkan, 74) şeklindeki duayı ve “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrim, 6) ayetinin yüklediği sorumluluğu, anne-babalar ve bütün yetişkinler olarak tüm benliğimizle hissetmek, buna uygun bir gençliğin yetişmesi için çaba harcamak büyük bir önem arz etmektedir.

Hayatının her anında ve her alanında bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de, gençlerin her yönden bilgili, ahlaklı ve donanımlı olarak yetişmeleri yönünde bizleri teşvik etmiş ve onlara gerektiğinde önemli sorumluluklar yüklemiştir. Nitekim Allah Rasulü’nün “Onun kalbine hidayet ver, dilini (hak yolunda) sabit kıl.” (İbn Mâce, Ahkâm, 1) duasıyla genç Hz. Ali’yi Yemen’e görevli olarak göndermesi ve genç Üsâme’yi ordu komutanı yapması (Buharî, Megazi, 88), gençlere sorumluluk vermemiz, güvenmemiz ve onları yarınlara hazırlamamız konusunda bizlere ışık tutmaktadır.

İnsanın hayatı boyunca karşılaşacağı başarı veya başarısızlıklarında hiç şüphesiz çocukluk ve gençlik dönemlerinde kazanmış olduğu bilgi ve birikimin etkisi asla göz ardı edilemez. Hayatın en önemli dönemeci olan gençlik dönemi, sanat, spor, zihinsel aktiviteler gibi faydalı uğraşlarla, okuma, araştırma, bilgi edinme gibi faydalı işlerle ve insan onuruna yaraşan her türlü güzel ve erdemli davranışlarla iyi değerlendirildiği takdirde, gelecek günlerin mutluluk, huzur ve başarı ile dolması mukadderdir. Buna mukabil gençlik döneminde yapılmış ihmaller, tembellikler ve hatalar, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar, faydasız iş ve uğraşlar, kişileri tüm hayatları boyunca mutsuz edecek sonuçlar doğurmaktadır. Çağımızda insanların önemli bir kısmının, zamanlarını televizyon başında veya internet ortamında geçirdiği düşünüldüğünde, gençlerimizin bu yollardan gelen tehlikelere karşı korunmaları için önlem alınması, bu araçları daha bilinçli bir şekilde kullanmalarının sağlanması gerekir. Bu konuda çevreye, yetkililere, ebeveynlere ayrı ayrı sorumluluklar düşmekle birlikte, gençlerimizin irade eğitimleri ve kendi istikametlerine sahip çıkma dirayetleri çok daha önemlidir.

Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim yavrularımızdır. Sadece bizim ümit ve dualarımızın konusu değil, milletimizin sahip olduğu değer ve erdemleri yarınlara taşıyacak ve geleceği şekillendirecek olanlar da onlardır.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı