Makale

Diyanet Dergisi Hayatımıza Yön Veriyor

Diyanet Dergisi Hayatımıza Yön Veriyor

Nurettin MİDİLLİ

Göreve ilk başladığım yıllarda Diyanet Gazetesi vardı. O zamanları da en ücra yerde görev yapan din gönüllülerine kadar ulaşırdı. Aylık toplantılarda heyecanla dağıtılmasını beklerdik. Sonra bir çırpıda okurdum. O dönemlerde taşradaki bir görevli için böyle bir yayının eve kadar ulaşması çok daha anlamlı ve önemliydi.
1991 yılının ilk aylarında yapılan bir toplantıda Diyanet Gazetesi yoktu. Bu defa farklı bir format, zengin bir içerik ve tasarımla yeni bir yayın, aylık dergi olarak bize ulaşmıştı.
Gündem oluşturan ana konuları, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren temel hususları ele alışıyla dergimiz, irşat hizmetlerimize de ciddi bir katkı sağlıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınları görev sürecimin her aşamasında, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik yaptığımız eğitim eksenli faaliyetlerde başucu eseri oldu.
Yıllar içerisinde her yılın dergilerini ayrı ayrı cilt yaptırıp, kütüphanemde muhafaza ettim. Dergide yer alan yazıların konu başlıkları ve yazar isimlerinin de yer aldığı bir liste yapıp, önemli bir arşiv ve kaynak oluşturdum. Sonraki yıllarda bunu bilgisayarıma kaydettim. Artık bir konu hakkında araştırma yaptığımda, kaynak olarak kolayca ulaşabileceğim önemli ve güçlü bir veri daha vardı.
Diyanet Aylık Dergimiz görev hayatım süresince daima önemli bir rehber ve kaynak oldu. Özellikle uzun bir süre görev yaptığım Avrupa’daki cami ve cemiyet eksenli hizmet ve faaliyetlerimizde de bize bir yol haritası sundu. Zira dinî yayıncılık, bu bağlamda özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığımız süreli yayınları irşat hizmetleri için büyük önem arz etmektedir.
Yurt dışı görevinde gençlerle, bayanlarla yaptığımız haftalık sohbet ve programlarda dergimizde yer alan konuları irdeliyor, bu çerçevede millî ve manevi değerlerin kazanımı ve muhafazasında verimli sonuçlara ulaştığımızı görüyordum. Haftalık buluşmalarda dergide yer alan ana konulardan birini seçerek, o konu üzerinde müzakereler yapıyorduk. Dergimizde yer alan her ayın gündem konuları bu buluşmalara ayrı bir nitelik kazandırıyordu. Hatta zaman zaman dergide yer alan konuların müzakeresi sonrasında, özet notlar dağıtmak suretiyle ve mini testler yaparak bilgileri daha da kalıcı kılmaya çalıştım.
Bu çerçevede görev yaptığım bölgede bu eksende bir farkındalık oluşturmaya gayret ettim. Bu çalışmalarla dergimizden istifade eden ve ilgi gösteren kardeşlerimizi abone yapmak suretiyle bir süreklilik de sağlamış oldum.
Diyanet Dergimizin eklerini de dikkate aldığımızda her kesimden insanımıza hitap eden yönleri vardı. Gurbetteki insanlarımızı dergimizin bilgi ve hikmet yüklü mesajlarıyla ve güzellikleriyle buluşturmaya çalıştım. Bizi biz yapan değerlerin muhafazası gurbette ayrı bir önem arz ediyor. Bu bağlamda derginin önemli bir misyonu ve katkısı olduğu kanaatindeydim.
Fırsat buldukça da derginin daha önceki sayılarını evlere ve işyerlerine ulaştırarak daha çok okunmasına vesile olmaya çalıştım. Çünkü dergimizde işlenen gündem konuları çerçevesindeki yazılarda bireysel ve toplumsal sorunlarla ilgili çözüm önerileri bulmak mümkündü.
Ana gündem dışı sayfalarda yer alan yazılar ve konular da ayrı ayrı öneme sahip. Dergi sayfalarına kendinizi bıraktığınızda bilgi ve hikmet yolculuğu da başlamış oluyor. Her kesimden ve bilgi seviyesinden insanımızın ilgi alanlarına göre yazılar, makaleler mevcut.
Bilgi ve hikmet yüklü birikimiyle, Türkiye’de en uzun soluklu süreli yayın oluşu ve baskı sayısı itibarıyla daima zirvede olan Diyanet Aylık Dergi hayatımıza değerler katmaya devam ediyor. Millî ve manevi değerlerimizin kazanılmasında ve muhafazasında önemli bir işlev görüyor.
Diyanet Dergimiz; muhtevası, daima gündemi ve günceli yakalayan yayın anlayışı, sürekli kendini yenileyen çizgisiyle hayatımıza yön vermeye devam ediyor.
Diyanet Aylık Dergi, din-i mübin-i İslam’ın sahih bilgisini, daima günceli yakalayarak, hatta gündem belirleyerek ve sürekli kendini yenileyerek, uzun soluklu yolculuğuna devam ediyor. Dergimiz her geçen sayıda daha büyük kitlelere de ulaşarak nice nesillere, bilgi ve hikmetle mihmandarlık yapmaya devam edecektir.