Makale

Döner Sermaye İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ile Söyleşi

Döner Sermaye İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar:
“Böyle bir dergiye sahip olmak teşkilatımız
adına bizim iftiharımız olmalıdır.”

Söyleşi: Ali AYGÜN


Sayın hocam, Diyanet Aylık Dergi’nin 300. sayısını çıkarmamız vesilesiyle duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Diyanet İşleri Başkanlığı Aylık Dergisi, dergi olmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı Gazetesi idi. Dergi gazeteden dergiye dönüştükten sonra her geçen gün aşama kaydederek, gelişerek bugünlere geldi. Söz konusu yayınımız dergi ismini almadan önce de 82-84 yılları arasında yine Döner Sermaye İşletme müdür yardımcısı sıfatıyla da Diyanet gazetesiyle bir aradaydım.
Başkanlığımızın dergisi esasında il ve ilçe müftülerimizin önderliğinde görevlilerimiz tarafından ciddiyetle takip edilmesi gereken bir konumdadır. Zira bu dergi o hale gelmiştir ki toplumun bir yarasını bir derdini dini zaviyeden ele alıp incelemekte ve buna hal çareleri sunmaktadır. Dergi ilk yıllarda müstear isimlerle yazılan yazılardan bugün çok ciddi yazarların kaleminden çıkan yazılarla neşredilir hale gelmiştir. Bilhassa Diyanet İşleri Başkanı’nın başmakalesini yazdığı bir dergi teşkilat tarafından dört gözle beklenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili ne diyor diye herkesin kulak kabarttığı bir dergi olmuştur. Zira dergimiz, bugün İslam âleminin içinde bulunduğu problemlerin birçoğuna temas etmekte ve onlara çözüm teklifleri sunmaktadır. Böyle bir dergiye sahip olmak teşkilatımız adına bizim iftiharımız olmalıdır.
Diyanet Aylık Dergi’nin ücretsiz eki “Aile” ve “Haber Bülteni”mizle ilgili değerlendirmeniz nelerdir?
Başkanlığımızın süreli yayınlarından; Diyanet Haber Dergisi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkanlık tarafından yürütülen başta Sayın Başkan’ın içinde olduğu faaliyetleri haberleştiriyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında yürütülen hizmetleri; Diyanet’teki terfileri, atamaları ve vefat eden personelimizin kısa bilgilerini takipçilerine ulaştırıyor. Aslında Diyanet Aylık Dergi’nin eki mahiyetinde gözüken Haber dergisi başlı başına bir hizmeti ifa etmektedir. Aynı zamanda Haber dergimiz Diyanet emeklilerinin de Diyanet’te olup biten şeylerden haberdar edildiği bir dergi hüviyetini taşıyor aynı zamanda.
Yine süreli yayınlarımız içinde bir Aile dergisi var ki; topluma alabildiğine munis, sıcak gelen bir dergidir. Gerek yazıları gerek konuları gerekse de sunuş tarzı bakımından oldukça sıcak, ailelerin ilgi duyduğu; bilhassa da din görevlisi ailelerinin ilgi ile takip ettiği bir dergi haline gelmiştir.
Dergilerimizin uzun yıllardır satış ve dağıtımını siz sağlıyorsunuz, bu konuda neler söylersiniz?
Dergilerimiz Başkanlığımızdaki farklı birimlerin belli bir ahenk içinde çalışması ile okurlarımıza ulaştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gelince; bu dergiyi hazırlayan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Süreli Yayınlar Daire Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü müştereken bir görev ifa etmektedir. Derginin dağıtımını, satışını ve abonelik işlemlerini Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yapmaktadır.
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu hayırlı hizmete emeği geçenlere şahsım adına teşekkür ediyor, yaşayanlara sağlık ve afiyet; aramızdan ayrılanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.